Twierdza Archiwum | spotkanie online - Instytut Pileckiego

seminarium

16.02.2022 (ŚR) 15.00

Twierdza Archiwum | spotkanie online

Lotte Eckstein i Rosa Hutnik zbiegły z getta warszawskiego, mając nadzieję na ratunek. Niestety, wkrótce zostały zatrzymane przez gestapo… Jak dalej potoczyły się ich losy? Tego dowiemy się na kolejnym spotkaniu z cyklu „Twierdza Archiwum”.

16 lutego naszymi gośćmi będą dr Mariusz Żuławnik oraz Janusz Piwowar. Wspólnie przyjrzymy się zasobom Archiwum IPN, które posiada cenne materiały dotyczące m.in. II wojny światowej. Wielu osobom to miejsce kojarzy się z tytułową „twierdzą”, w której zbiory są pilnie strzeżone, jednak w trakcie spotkania postaramy się udowodnić, że w rzeczywistości dostęp do archiwum jest całkiem nieskomplikowany. Dowiemy się m.in.:

  • Kto i w jaki sposób może zwrócić się do Archiwum IPN z prośbą o przeprowadzenie kwerendy i udostępnienie dokumentów?
  • W jaki sposób przeprowadzić wstępną kwerendę w zasobie archiwalnym IPN, nie wychodząc z domu?
  • Jak korzystać z inwentarza archiwalnego IPN oraz baz danych pozostających w dyspozycji Archiwum IPN (straty.pl, Indeks Represjonowanych, baza ofiar zbrodni wołyńskiej)?

Ponadto na przykładzie historii Lotte Eckstein i Rosy Hutnik, uciekinierek z getta warszawskiego, zostaną zaprezentowane wybrane dokumenty dotyczące II wojny światowej.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język niemiecki. Link do rejestracji na platformie Zoom: https://bit.ly/3LAP08q


dr Mariusz Żuławnik, zastępca dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, redaktor naczelny „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”, historyk, doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 r. jest członkiem Komisji Ekspertów do realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Pozyskiwanie, opracowanie i scalanie informacji celem uzupełnienia istniejącej komputerowej imiennej bazy danych obejmującej obywateli państwa polskiego poddanych represjom pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945”, realizowanego przez Fundację ,,Polsko-Niemieckie Pojednanie’’. Autor m.in. monografii Polska prasa polityczno-informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 1918–1939 (Warszawa 2011) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. 

 Janusz Piwowar, historyk, od sierpnia 2012 r. kierownik Sekcji Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej w IPN. Od 2016 r. jest członkiem Komisji Ekspertów do realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Pozyskiwanie, opracowanie i scalanie informacji celem uzupełnienia istniejącej komputerowej imiennej bazy danych obejmującej obywateli państwa polskiego poddanych represjom pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945’’, realizowanego przez Fundację ,,Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Autor kilku publikacji dotyczących rejencji ciechanowskiej, istniejącej w czasie II wojny światowej. Obecnie kontynuuje badania naukowe dot. funkcjonowania niemieckiego obozu w Działdowie (Soldau) oraz więzienia policyjnego w Forcie III w Pomiechówku.

Zobacz także