The Restraints of Rescue. Denmark and the European Jews - Instytut Pileckiego

}

seminarium

12.05.2022 (CZW) 12.00

The Restraints of Rescue. Denmark and the European Jews

„Ograniczenia akcji pomocowych. Dania i Żydzi europejscy” to temat kolejnego seminarium naukowego Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, które odbędzie się 12 maja. Prelegent to dr Jacob Halvas Bjerre z Muzeum Narodowego w Danii.

W czasie II wojny światowej 98% Żydów mieszkających w Danii zdołało uciec do Szwecji.  Pozycja Danii, jako kraju ratującego Żydów, wydaje się więc być silnie zakorzeniona w historii Holokaustu. Jednocześnie trudno nie zgodzić się z tezą, że Dania unikała zaangażowania w ratowanie Żydów znajdujących się w Niemczech i w Europie Zachodniej. Jakie są przyczyny tego paradoksu?

dr Jacob Halvas Bjerre

Jako koreferent wystąpi dr John Cornell z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

Spotkanie poprowadzi Emilia Dziewiecka.

Wykład odbędzie się w języku angielskim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Zapraszamy 12 maja (czwartek) o godz. 12.00 na platformę zoom.us.

Link do rejestracji (kliknij tutaj).

 


 

Kolejni prelegenci i terminy: 18 maja: referent: Anna Ciałowicz, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Temat: Stosunek Żydów do Polaków na podstawie „Ksiąg Pamięci”. Koreferent: prof. Monika Adamczyk-Garbowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Zobacz także