Sytuacja religijna w Generalnym Gubernatorstwie | seminarium - Instytut Pileckiego

}

seminarium

19.02.2020 (ŚR) 12.00

Sytuacja religijna w Generalnym Gubernatorstwie | seminarium

Naziści albo całkowicie przeciwstawiali się religii chrześcijańskiej, albo – jeśli służyło to propagandzie – zniekształcali jej dogmaty. Praktykujący wierni byli prześladowani. O życiu religijnym podczas okupacji niemieckiej opowie prof. Paweł Skibiński.

Choć Generalne Gubernatorstwo nie stało się terenem tak radykalnego ateistycznego eksperymentu władz okupacyjnych, jak Wielkopolska i okręg Warthegau, również na tym obszarze życie religijne było w znacznej mierze zdezorganizowane przez niemieckich okupantów. Ofiarami represji padli wierni rzymskokatoliccy, ale prześladowania religijne dotknęły także członków innych wspólnot (grekokatolików, luteranów). Na przekór tym szykanom czas okupacji to dla społeczeństwa polskiego okres wzmożonej aktywności religijnej. Więcej na ten temat będzie można dowiedzieć się podczas spotkania, które poprowadzi prof. Paweł SkibińskiInstytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Kolejne seminaria:

26.02 Norbert Bączyk, Luftwaffe przeciw Powstaniu Warszawskiemu - działania lotnicze;

4.03 dr Barbara Wizimirska, Problemy związane z badaniem żydowskiej historii Falenicy (od końca XIX w. do lat 50 XX w.);

11.03 dr Beata Kozaczyńska Ratować dzieci! Ratować dzieci! Wojenne losy polskich dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego (1942-1945).

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charakter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zobacz także