Śmierć i narodziny (nowej) inteligencji polskiej | konferencja naukowa - Instytut Pileckiego

}

konferencja

08.11.2021 (PN) 00.00

Śmierć i narodziny (nowej) inteligencji polskiej | konferencja naukowa

Wysiedlenia elit II RP, eksterminacja oficerów czy powstanie „nowej” inteligencji pod auspicjami sowieckimi - to niektóre z zagadnień, jakie poruszą uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Śmierć i narodziny (nowej) inteligencji polskiej”.

Niemiecka polityka wyniszczenia narodu polskiego zakładała eksterminację Polaków piastujących w II RP wysokie funkcje publiczne czy też samorządowe. Tuż po ustaniu regularnych działań wojennych we wrześniu 1939 r. Trzecia Rzesza przystąpiła do realizacji swoich zbrodniczych planów wobec polskiej społeczności. Z początkiem okupacji rozpoczęły się aresztowania prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, osób związanych z polskim samorządem i organizacjami społeczno-patriotycznymi. Aresztowane osoby zostały w większości w bestialski sposób zamordowane lub trafiły do obozów koncentracyjnych.

Skupiska Polaków na terytorium Związku Sowieckiego doświadczyły zbrodniczej polityki totalitarnego państwa stalinowskiego już przed wybuchem II wojny światowej. Deportacje, zsyłki, represje i zbrodnie sowieckie po 17 września 1939 r. bezpowrotnie zniszczyły filary państwowości i kultury polskiej na Kresach, torując drogę ku ich sowietyzacji.

Co w zamian? O potrzebie stworzenia nowej inteligencji „dyskutowali” pod koniec wojny na łamach gazetek ściennych Związku Patriotów Polskich polscy i żydowscy obywatele dawnej II RP. „Dyskutowali” w najodleglejszych zakątkach Związku Sowieckiego, szykując się do budowania nowej komunistycznej Polski. Skoro „nowa” inteligencja, to co się w takim razie stało ze „starą”? Choć bezlitośnie i planowo eksterminowana przez Niemców, jednak przetrwała. Pytanie, na ile gotowa zmierzyć się z wyzwaniem kolejnej okupacji, tym razem sowieckiej. Sowieci z kolei, niszcząc filary państwowości polskiej na Kresach, zaczynają tworzyć wierną sobie „nową” inteligencję. Jak przebiegał ten proces? Kiedy się rozpoczął? Na czym polegał?

Na te i wiele innych pytań spróbujemy udzielić odpowiedzi podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Śmierć i narodziny (nowej) inteligencji polskiej”, organizowanej przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

W wydarzeniu, które będzie prowadzone online na platformie Zoom, weźmie udział ponad 40. naukowców z różnych ośrodków akademickich i badawczych z Polski oraz zagranicy. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski, rosyjski oraz angielski.

Dzień 1

https://zoom.us/webinar/register/WN_mQjFNBtTSUSTE2tbZAo1og

Dzień 2

https://zoom.us/webinar/register/WN_NJQI34KMQei_q2V0scdcyA

 

Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej.

Zobacz także