„Rosyjski świat’ versus ‘świat Zachodu’ jako przyczynek do postępującej faszyzacji Rosji” | seminarium Instytutu Pileckiego - Instytut Pileckiego

}

seminarium

14.06.2023 (ŚR) 12.30

„Rosyjski świat’ versus ‘świat Zachodu’ jako przyczynek do postępującej faszyzacji Rosji” | seminarium Instytutu Pileckiego

Zapraszamy na ostatnie przed wakacjami seminarium OBnT, które odbędzie się 14 czerwca 2023 r. Prelegentkami będą prof. dr hab. Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski) i dr Jolanta Darczewska (Ośrodek Studiów Wschodnich im. M. Karpia).

Wykreowana wizja świata wrogiego Rosji, uproszczona do wojny dwóch skonfrontowanych światów, „zachodniego” i „rosyjskiego”, podkreślanie historycznego prawa Rosji do kontroli najbliższego otoczenia traktowanego jako jej wyłączna strefa wpływów, zarzucanie domniemanemu wrogowi zamiaru skolonizowania Rosji itp. to ponadczasowe mechanizmy socjotechniczne, wykorzystywane przez Kreml bez względu na ustrój i epokę historyczną. Ich trwałość i uniwersalność należy wiązać z długotrwałym oddziaływaniem ideologicznym. Autodefinicja Rosji jako kraju antyfaszystowskiego nie przesłania postępującego procesu jej faszyzacji. Jest to jednak proces odsłaniania się kolejnych elementów faszyzmu już zakorzenionych w kulturze, a nie budowanie faszyzmu od podstaw.

Prelegentki:
prof. dr hab. Joanna Getka
Kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego

dr Joanna Darczewska
Ośrodek Studiów Wschodnich im. J. Karpia

Seminarium odbędzie się w trybie stacjonarnym. Zapraszamy do siedziby Instytutu Pileckiego przy ul. Foksal 17 (sala konferencyjna, III piętro). Seminarium poprowadzi dr Agnieszka Konik.

Zobacz także