Prymas Stefan Wyszyński jako mąż stanu | seminarium - Instytut Pileckiego

}

seminarium

22.01.2020 (ŚR) 12.00

Prymas Stefan Wyszyński jako mąż stanu | seminarium

Doktor prawa kanonicznego, kaznodzieja, „Prymas Tysiąclecia”. Stefan Wyszyński, którego beatyfikacja odbędzie się w czerwcu br., był jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku. O jego zasługach dla kraju opowiemy w trakcie najbliższego seminarium.

Prymas Stefan Wyszyński był duszpasterzem i nauczycielem narodu; mężem stanu stał się z konieczności. Troszczył się nie tylko o dobro polskiego Kościoła, ale również o los całego społeczeństwa. Jego rola w polskiej historii XX w. była znacząca, o czym najlepiej świadczy nadany mu przydomek: „Prymas Tysiąclecia". Podczas najbliższego seminarium działalność kardynała omówi dr Rafał Łatka z Biura Badań Historycznych IPN, który przedstawi najnowszy stan badań oraz swoje autorskie ustalenia.

Kolejne seminaria:

29.01 dr Bartłomiej Kapica, Władysław Bieńkowski – biografia pretekstowa.

5.02  dr Paweł Sękowski, "UNRRA i IRO (Międzynarodowa Organizacja ds. Uchodźców) z pomocą polskim dipisom i uchodźcom po drugiej wojnie światowej – dwa modele pomocy społeczności międzynarodowej".

12.02 dr Barbara Świtalska-Starzeńska, Formy oporu i samopomocy wśród kobiet w KL Auschwitz-Birkenau 1942-1945.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charakter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zobacz także