Problemy związane z badaniem żydowskiej historii Falenicy (od końca XIX w. do lat 50 XX w.) | seminarium - Instytut Pileckiego

}

seminarium

04.03.2020 (ŚR) 12.00

Problemy związane z badaniem żydowskiej historii Falenicy (od końca XIX w. do lat 50 XX w.) | seminarium

W okresie międzywojennym Falenica była popularną miejscowością letniskową oraz ośrodkiem życia religijnego wyznawców judaizmu. Działania wojenne położyły temu kres. Zapraszamy na seminarium o problemach towarzyszących badaniu żydowskiej historii miasta.

Podczas seminarium dr Barbara Wizimirska (Falenickie Towarzystwo Kulturalne i Wawerskie Centrum Kultury) opowie o specyficznej sytuacji społeczności żydowskiej w gminie Letnisko-Falenica. Uczestnicy seminarium usłyszą o okolicznościach powstania falenickiego getta, a także konsekwencjach jego likwidacji dla mieszkańców miejscowości. Prowadząca przybliży również rolę granatowej policji w prześladowaniu Żydów, losy oskarżonych o ich denuncjację, status własności żydowskiej po wojnie oraz następstwa powrotów osób, które przeżyły pobyt w obozie. W trakcie spotkania będzie można dowiedzieć się, skąd biorą się trudności w ustalaniu liczby ocalałych z Zagłady oraz Polaków, którzy próbowali ratować Żydów.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Kolejne seminaria:

11.03 dr Beata Kozaczyńska, „Ratować dzieci! Ratować dzieci!”Wojenne losy polskich dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego (1942-1945);

18.03 Hanna Radziejowska, „Rzeź Woli”. Rekonstrukcja wydarzeń, powojennej sprawiedliwości i pamięci;

25.03 Dyskusja wokół książki „Totalitaryzm w epoce postmodernizmu”.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charakter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zobacz także