Prawa kobiet w perspektywie historycznej | dyskusja online - Instytut Pileckiego

}

debata

08.12.2020 (WT) 18.00

Prawa kobiet w perspektywie historycznej | dyskusja online

102 lata temu kobiety wywalczyły sobie prawo wyborcze w Polsce i Niemczech. Z okazji tej rocznicy zapraszamy na debatę, w której udział wezmą: Magdalena Gawin (Warszawa), Claudia Kraft (Wiedeń), Cornelia Pieper (Gdańsk) i Hanna Radziejowska (Berlin).

Spotkanie będzie moderował Mateusz Fałkowski (Berlin).

W listopadzie 1918 roku kobiety uzyskały prawa wyborcze zarówno w Republice Weimarskiej, jak i w odrodzonej Rzeczpospolitej. Tym samym Polki stały się podwójnie wolne - niemal jednocześnie uzyskały niezależność i prawa wyborcze. Oba kraje - Polska i Niemcy - były zatem na arenie międzynarodowej pionierami, jeśli chodzi o przyznanie praw wyborczych kobietom. Co oznaczało to polityczne przebudzenie dla kobiet? Jak wtedy wyobrażano sobie równość oraz integrację i uczestnictwo, a jak te wyobrażenia wyglądają teraz?

W tamtym okresie mobilizowały do głosowania kobiety o bardzo różnych przekonaniach politycznych i ideologicznych. Co oznaczała wówczas i jakie znaczenie ma dziś dla naszych demokracji historia tamtej mobilizacji i tych decyzji politycznych? Co było oczywiste 100 lat temu, a co było poza horyzontem? Co jest dziś uważane za pewnik, a co wydaje się niemożliwe? Te wszystkie zagadnienia zostaną poruszone w trakcie debaty, na którą serdecznie zapraszamy!

Link: https://zoom.us/webinar/register/WN_bblXJSNjSmWtxLC-SDabIA 


Prof. Magdalena Gawin jest historykiem w Instytucie Historii PAN w Warszawie oraz wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Jest autorką monografii na temat pierwszych ruchów kobiecych w Polsce: „Spór o równouprawnienie kobiet (1864-1919)”

Prof. Claudia Kraft jest historykiem, profesorem w Katedrze Historii Czasu, Kultury, Wiedzy i Płci na Uniwersytecie Wiedeńskim. Opublikowała m.in. „Stosunki płci w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej: praktyki społeczne i konstrukcje wizerunków płci" („Geschlechterbeziehungen in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg: soziale Praxis und Konstruktionen von Geschlechterbildern“).

Cornelia Pieper jest konsulem generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Była ministrem i koordynatorem rządu federalnego ds. polsko-niemieckich stosunków międzyspołecznych. Jest inicjatorką sieci „Trójkąt Weimarski Kobiet”.

Hanna Radziejowska jest historykiem, kierownikiem Instytutu Pileckiego w Berlinie, kuratorką kilku nagradzanych wystaw historycznych, w tym wystawy poświęconej początkom praw kobiet w Polsce.

Zobacz także