Niższość cywilizacyjna wrogiego narodu. Niemieckie dyskursy o Polsce i Polakach 1919-1945 | seminarium - Instytut Pileckiego

}

seminarium

05.05.2021 (ŚR) 12.00

Niższość cywilizacyjna wrogiego narodu. Niemieckie dyskursy o Polsce i Polakach 1919-1945 | seminarium

Zachęcamy do udziału w seminarium prof. Marka Kornata (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Jako koreferent wystąpi prof. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk).

Książka prof. Marka Kornata pt.: Niższość cywilizacyjna wrogiego narodu. Niemieckie dyskursy o Polsce i Polakach 1919-1945 (Warszawa 2020) stanowi studium głównych kierunków niemieckiej propagandy w podejściu do odrodzonej Rzeczypospolitej oraz do narodu polskiego podczas II wojny światowej. U podstaw niemieckich narracji o Polsce i Polakach tkwiła spuścizna negatywnej polityki polskiej Niemiec w dobie zaborów. W republikańskich Niemczech (1919-1933) kreowano stereotyp niższego cywilizacyjnie wrogiego narodu, przede wszystkim chcąc uzasadnić w ten sposób postulaty rewizjonizmu terytorialnego. W dobie Hitlera nastąpiło pięcioletnie zbliżenie polsko-niemieckie, które nie przyniosło jednak wygaszenia, ale jedynie zamrożenie negatywnej narracji o Polsce. Po Wrześniu 1939 r. propaganda III Rzeszy nawróciła z całą mocą do stereotypów antypolskich, podając swój przekaz w formie właściwej dla hitleryzmu, a więc odczłowieczając Polaków jako barbarzyńców i nawiązując do teorii niższości rasowej Słowian jako „podludzi”.


Seminarium naukowe online będzie prowadzone na platformie Zoom w formie webinarium.

Link do spotkania: https://zoom.us/webinar/register/WN_gblAcEMbRiO5GntDlTO1QA


 

Kolejne seminaria:

12 maja: prof. Tadeusz Rutkowski (UW), „Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii 1917–1945”. 

Koreferent: prof. Marek Kornat (IH PAN, UKSW).

Uwaga! Rozpoczęcie seminarium naukowego wyjątkowo o godzinie 16:00.

 

19 maja: dr Jerzy Rohoziński (OBnT Instytut Pileckiego), „Historia polityczna. Polityka państw postsowieckich, co dla nas znaczy?”.

Koreferent: dr Dmitriy Panto (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku).

Zobacz także