Między Rosją a Francją - B. Wieniawa-Długoszowski i B. Berenson w służbie dyplomacji i wywiadu | seminarium - Instytut Pileckiego

}

seminarium

15.01.2020 (ŚR) 12.00

Między Rosją a Francją - B. Wieniawa-Długoszowski i B. Berenson w służbie dyplomacji i wywiadu | seminarium

Zapraszamy na najbliższe seminarium poświęconej jednej z misji „polskiego Bonda” okresu międzywojennego.

Bolesław Wieniawa-Długoszowski był człowiekiem wielu talentów. Zasłynął nie tylko jako zaufany adiutant Józefa Piłsudskiego, ale również tłumacz, literat, znawca koni oraz… miłośnik płci pięknej. W jego bogatym życiorysie na szczególną uwagę zasługuje misja, którą wykonał w 1918 roku na terenie rządzonej przez bolszewików Rosji jako emisariusz Polskiej Organizacji Wojskowej. W Piotrogrodzie poznał swoją przyszłą żonę, Bronisławę Berenson. Okazało się, że atrakcyjna kobieta, która przyczyniła się do uratowania mu życia, współpracowała z wywiadem francuskim…

Zadanie Wieniawy-Długoszewskiego, podszyte wątkiem sensacyjno-miłosnym, przybliży uczestnikom najbliższego seminarium Instytutu Pileckiego prof. Mariusz Wołos z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Kolejne osoby i terminy:

22.01 dr Rafał Łatka, Prymas Stefan Wyszyński jako mąż stanu

29.01 dr Bartłomiej Kapica, Władysław Bieńkowski - biografia pretekstowa

5.02 dr Paweł Sękowski, UNRRA i IRO (Międzynarodowa Organizacja ds. Uchodźców) z pomocą polskim dipisom i uchodźcom po drugiej wojnie światowej - dwa modele pomocy społeczności międzynarodowej

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charakter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zobacz także