Mein Kampf. Edycja krytyczna | seminarium - Instytut Pileckiego

}

seminarium

31.03.2021 (ŚR) 12.00

Mein Kampf. Edycja krytyczna | seminarium

Zachęcamy do udziału w wykładzie, który wygłosi prof. Eugeniusz Cezary Król. W roli koreferenta wystąpi dr Mateusz Werner z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

Polska edycja Mein Kampf Adolfa Hitlera, która ukazała się w 2021 r., jest to drugie (po niemieckim) wydanie krytyczne tej książki. Autorem przekładu, opracowania naukowego i wstępu jest prof. Eugeniusz Cezary Król, znawca dziejów Trzeciej Rzeszy i narodowego socjalizmu. Co przemawiało za, a co przeciw polskiej edycji krytycznej Mein Kampf? – zda sprawę profesor Król, który także poruszy następujące kwestie: charakterystyka zawartości, wyeksponowanie momentów węzłowych treści ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskich; Mein Kampf a wybuch II wojny światowej i tragedia Holokaustu; okoliczności powstania tej publikacji i problem jej recepcji w Niemczech i w innych krajach świata; czy ta książka należy do śmietnika historii, czy wynikają z niej pewne nauki dla współczesności i przyszłości?

Link do spotkania: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_Ow1-LOA9Tia0wUdiHXgDbw


Kolejne seminarium:

14 kwietnia: prof. Joshua D. Zimmerman (Yeshiva University), The Polish Underground and the Jews.

Koreferentka dr Martyna Rusiniak-Karwat, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytut Pileckiego.

Wykład w języku angielskim; zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Zobacz także