„Mamy ciągle robione napięcia”. PZPR i pamięć Poznańskiego Czerwca 1956 - Instytut Pileckiego

seminarium

09.10.2019 (ŚR) 12.00

„Mamy ciągle robione napięcia”. PZPR i pamięć Poznańskiego Czerwca 1956

Zapraszamy na wykład w ramach cyklicznych seminariów naukowych Instytutu Pileckiego.

Problem oceny, interpretacji oraz pamięci Czerwca 1956 był jednym z ważniejszych zagadnień ideologicznych, z jakimi musiała się zmierzyć PZPR. Przez blisko ćwierć wieku partia skutecznie eliminowała ów pierwszy z „polskich miesięcy” z szeroko pojętej sfery publicznej. Przełom nastąpił w latach 80., gdy władza, w odpowiedzi na odwołanie się do tradycji Czerwca 1956 przez Solidarność, postanowiła „Poznań” zawłaszczyć i zaadaptować do własnych politycznych potrzeb.

Wykład wygłosi dr Piotr Grzelczak z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu.

Zgłoszenia udziału: seminaria@instytutpileckiego.pl


SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Kolejne seminaria:

  • 16.10 dr Monika Wiśniewska, Przedszkola Polski „ludowej”. Ideologizacja instytucji w latach 1944-1965.
  • 23.10 dr Anna Maria Adamus Listy i korespondencja do władz jako źródło do badań dziejów Polski w latach 1944-1989
  • 30.10 dr Soraya Kuklińska Oskar Dirlewanger – dowódca SS-Sonderkommando „Dirlewanger”

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl

Zobacz także