Ludobójcze zbrodnie zaborczych reżimów. Od II wojny światowej do Ukrainy | konferencja - Instytut Pileckiego

}

konferencja

08.12.2022 (CZW) 09.30

Ludobójcze zbrodnie zaborczych reżimów. Od II wojny światowej do Ukrainy | konferencja

Zapraszamy na międzynarodową konferencję stanowiącą podsumowanie pięcioletniego projektu realizowanego przez Instytut Pileckiego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki. 8-9 grudnia 2022 w warszawskim Pałacu Staszica.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Ludobójcze zbrodnie zaborczych reżimów.
Od II wojny światowej do Ukrainy.

Podsumowanie projektu

8-9 grudnia 2022, Warszawa

PAŁAC STASZICA W WARSZAWIE
UL. NOWY ŚWIAT 72

8 i 9 grudnia w warszawskim Pałacu Staszica odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa podsumowująca projekt „Wkład polskiej myśli prawno-naukowej w kształtowanie pojęcia zbrodni genocydu. Rafał Lemkin i Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. a polskie doświadczenie okupacji przez narodowosocjalistyczne Niemcy”. Wydarzenie organizuje Instytut Pileckiego, który zaprosił do współpracy uczonych z uniwersytetów m.in. Polski, Kanady, Włoch, Australii i Ukrainy.

Konferencja ma charakter otwarty i jest dwujęzyczna - polsko-angielska z tłumaczeniem symultanicznym.


Idea konferencji

XX wiek, a w szczególności II wojna światowa, przyniósł największą w historii liczbę ofiar, szacowaną w milionach bezbronnych cywili. Instrumenty terroru wymierzono w grupy, społeczności i całe narody skazane na wyniszczenie decyzjami politycznymi, które uzasadniano totalitarnymi ideologiami. U podstaw tragedii, do jakiej doszło w konsekwencji wprowadzania w życie idei opanowania Europy przez Hitlera i Stalina siłą i terrorem, stały jednak też wcześniejsze doświadczenia: I wojna światowa, tragedia Ormian, pogromy ludności żydowskiej w imperium rosyjskim, porządek wersalski, który przywrócił państwom w Europie niepodległość po rozpadzie dotychczasowych imperiów, a również rewolucja bolszewicka.

W odpowiedzi na to w pierwszej połowie XX wieku następował stopniowy rozwój prawa międzynarodowego i idei ochrony pokoju oraz praw nie tylko jednostki, lecz także całych społeczności i grup.

Jednym z ważnych elementów tego procesu jest działalność Rafała Lemkina, autora pojęcia „genocide”. Pierwsze jego badania, które doprowadziły go do sformułowania tego pojęcia, sięgają już wczesnych lat trzydziestych.

Międzynarodowe środowisko prawnicze w dwudziestoleciu międzywojennym stało się kuźnią, w której formowały się prace wielu gremiów, także z udziałem Polaków. Tegoroczna konferencja Instytutu Pileckiego jest okazją, by przybliżyć ówczesne nurty prawno-polityczne, koncepcje i idee, jak i starania konkretnych osób, a wreszcie zabiegi podejmowane w trakcie II wojny światowej w celu napiętnowania i powstrzymania ludobójstwa.

Chcemy przyjrzeć się działaniom prawników, także dyplomatów i polityków – nie tylko Polaków, lecz także osób innych narodowości – których celem była pomoc ofiarom wojny totalnej wymierzonej w ludność cywilną Europy i świata, a wreszcie wprowadzenie w przestrzeni międzynarodowej prawnych i politycznych mechanizmów, które w przyszłości skutecznie stałyby na straży prawa do życia jednostek i całych narodów.

Zobacz także