Ludobójcze zbrodnie zaborczych reżimów. Od II wojny światowej do Ukrainy | call for papers - Instytut Pileckiego

}

konferencja

08.12.2022 (CZW) 09.00

Ludobójcze zbrodnie zaborczych reżimów. Od II wojny światowej do Ukrainy | call for papers

Zapraszamy na konferencję stanowiącą podsumowanie pięcioletniego projektu, która odbędzie się 8-9 grudnia 2022 roku w Warszawie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2022 r.

Zapraszamy na konferencję stanowiącą podsumowanie pięcioletniego projektu realizowanego przez Instytut Pileckiego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach konferencji zostaną zaprezentowane m.in. panele dyskusyjne stanowiące przegląd zrealizowanych działań i prezentację efektów programu.


->

XX wiek, a w szczególności II wojna światowa,przyniósł największą liczbę ofiar liczoną w milionach bezbronnych, sterroryzowanych cywili. Mechanizmy terroru wymierzono w różne grupy społeczne i całe narody skazane na wyniszczenie decyzjami politycznymi, za którymi stały m.in. ideologie totalitarne. U podstaw tragedii związanej z próbami trwałego opanowania Europy siłą i terrorem stał zamysł podważenia porządku wersalskiego przez Hitlera i Stalina, wynikające z polityki dwóch reżimów. Równolegle w rzeczywistości I połowy XX wieku następuje powolny rozwój prawa międzynarodowego i idei ochrony pokoju oraz praw jednostki, ale też społeczności i grup. Jednym z tego przykładów jest działalność Rafała Lemkina, autora pojęcia „genocide”, począwszy od wczesnych lat 30-tych. Dwudziestolecie międzywojenne stało się kuźnią, w której powstawały prace różnych gremiów międzynarodowych, w których udział brali także Polacy. Tegoroczna, ostatnia konferencja w ramach projektu badawczego „Wkład polskiej myśli prawno-naukowej w kształtowanie pojęcia zbrodni genocydu. Rafał Lemkin i Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku a polskie doświadczenie okupacji przez narodowosocjalistyczne Niemcy” zrealizowanego w obszarze programu „Szlakami Polski Niepodległej” jest okazją, by przybliżyć i porównać różne przykłady zbrodni, sprawców oraz ofiar w wieku XX ale też współczesne tragedie, w szczególności wojnę w Ukrainie. Punktem odniesienia będzie koncepcja polskiego prawnika mająca na celu napiętnowanie, ukaranie ale też powstrzymanie ludobójstwa w przyszłości. Dodatkową perspektywą są tu również działania zmierzające do ratowania życia - widziane przez pryzmat przypadków pomocy ofiarom wojny totalnej, wymierzonej w ludność cywilną Europy i świata. To także pytanie o nowe mechanizmy prawne i polityczne na scenie międzynarodowej, które mają stać na straży prawa do życia jednostek i całych narodów.

Czekamy na propozycje tematów wystąpień dotyczące rozwoju prawa międzynarodowego w ujęciu porównawczym, prezentujące wyniki indywidualnych lub zespołowych badań.

ZARYS BLOKÓW TEMATYCZNYCH
1. Czy tylko II wojna światowa? – globalne, narodowe i indywidualne doświadczenia wojny totalnej.
2. Ludobójstwo – przykłady z XX i XXI wieku. Ludność cywilna jako nowy cel reżimów.
3. Współczesne konflikty zbrojne z perspektywy tragicznych doświadczeń XX wieku.
4. Wojna w Ukrainie w kontekście naruszeń prawa międzynarodowego.
5. Na ratunek. Działalność prawników, dyplomatów i polityków – casus poselstwa polskiego w Szwajcarii.
6. Piętnowanie i rozliczanie zbrodni – sprawcy i ofiary.
7. Transitional justice – sukcesy i porażki. Przykłady i perspektywy na przyszłość.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• Konferencja odbędzie się w językach polskim i angielskim (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne).
• Przewidujemy konferencję stacjonarną w Warszawie, ale dopuszczamy różne formy uczestnictwa wirtualnego – nagrania video, wideokonferencja on-line (zoom).
• Czas wystąpień – 15-20 minut.
• Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania konferencji w formie online w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie lub innych zdarzeń niezależnych.


PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
• Zgłoszenia powinny być wysyłane drogą mailową za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (zobacz poniżej).
• Kandydatów z Polski prosimy o wypełnienie formularza w języku polskim, chyba, że językiem ojczystym zgłaszającego jest inny język. W takim przypadku prosimy o wypełnienie formularza w języku angielskim.
• Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2022 r.
• Kolejność zgłoszeń będzie mieć znaczenie, wybór i kwalifikacja aplikantów będzie prowadzona również w trakcie naboru. Wszyscy zakwalifikowani zostaną powiadomieni o przyjęciu i akceptacji zgłoszenia. Zachęcamy do jak najszybszego kontaktu.


Zgłoszenia na konferencję oraz wszelkie pytania należy kierować na
adres: lemkin@instytutpileckiego.pl

Zobacz także

 • Gospodarka w mikroskali | konferencja

  konferencja

  Gospodarka w mikroskali | konferencja

  OBnT Instytutu Pileckiego zaprasza do udziału w kolejnej części cyklu konferencji naukowych „Gospodarka w mikroskali”. Edycja 2022 r. odbędzie się pod tytułem „Ziemie polskie pod podwójną okupacją 1939-1946”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 lipca.

 • Inteligencja polska wobec totalitaryzmów: opór i kompromis

  konferencja

  Inteligencja polska wobec totalitaryzmów: opór i kompromis

  OBnT Instytutu Pileckiego zaprasza do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inteligencja polska wobec totalitaryzmów: opór i kompromis”, która odbędzie się 9-10 listopada 2022 r. Na zgłoszenia czekamy do 30 września!

 • Zagrożone dziedzictwo. Archiwa ukraińskie w obliczu agresji rosyjskiej | Twierdza Archiwum

  Wydarzenie

  Zagrożone dziedzictwo. Archiwa ukraińskie w obliczu agresji rosyjskiej | Twierdza Archiwum

  30 września zapraszamy na kolejną debatę z cyklu "Twierdza archiwum", podczas którego będziemy rozmawiać o zagrożonych przed jakimi stoją ukraińskie archiwa w obliczu agresji rosyjskiej.