Hołodomor. Mechanizmy zbrodniczej polityki gospodarczej - Instytut Pileckiego

debata

17.03.2022 (CZW) 18.00

Hołodomor. Mechanizmy zbrodniczej polityki gospodarczej

17 marca o godz. 18.00 zapraszamy na kolejną dyskusję z serii „Klio w świecie ekonomii, czyli porozmawiajmy o gospodarce”. Tym razem prof. Andrzej Zawistowski i jego goście podejmą debatę na temat Wielkiego Głodu na Ukrainie.

Władimir Putin w przededniu agresji na Ukrainę wygłosił przemówienie, w którym mówił o niewdzięczności Ukraińców za wsparcie, otrzymywane przez dziesięciolecia od Moskwy. Podczas najbliższego spotkania z cyklu „Klio w świecie ekonomii” przyjrzymy się jednemu z elementów tego "wsparcia".

Czym był Wielki Głód na Ukrainie?

Hołodomor to wywołana przez komunistyczne władze ZSRR klęska głodu, która dotknęła Ukrainę w latach 1932-1933. Swoją politykę przymusowej kolektywizacji rolnictwa w ZSRR Józef Stalin rozpoczął już w 1929 roku – szczególnie dotkliwie dotknęło to Ukrainę, której ludność stawiła opór. Nie wolno było opuszczać wsi, wprowadzono dekret „O ochronie mienia przedsiębiorstw państwowych, kołchozów, spółdzielni oraz wzmocnieniu własności społecznej (socjalistycznej)”, nazywany potocznie prawem pięciu kłosów – za zebranie nawet takiej ilości zboża groziła kara śmierci lub więzienia. W wyniku zbrodniczej polityki, przymusowej kolektywizacji i rekwizycji zboża zmarło nawet 10 milionów ludzi.

Jakie znaczenie ma pamięć o Hołodomorze dla współczesnych Ukraińców?

Zapraszamy na dyskusję prowadzoną przez dr. hab. Andrzeja Zawistowskiego. Gośćmi będą prof. dr hab. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański) oraz dr Damian Markowski (IPN).

Zapraszamy do wzięcia udziału. Link do formularza rejestracyjnego (kliknij tutaj)

prof. dr hab. Igor Hałagida – historyk, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (1996), tam też obronił pracę doktorską (2000) oraz habilitował się (2009). W 2015 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Pracuje na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w tematyce poświęconej najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z relacjami polsko-ukraińskimi w XX wieku, mniejszością ukraińską w Polsce i Kościoła greckokatolickiego. Jest autorem licznych książek i artykułów poświęconych tej problematyce.

dr Damian Markowski – historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2010), doktorat na Wydziale Historycznym UW. Historyk, sowietolog, pracownik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Członek zespołu badawczego projektu Instytutu Pileckiego „Polityka gospodarcza jako narzędzie państw totalitarnych wobec obywateli polskich w latach 1939-1949”. Autor licznych książek i artykułów.

dr hab. Andrzej Zawistowski prof. SGH – historyk, doktor ekonomii i doktor habilitowany historii. Pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH oraz Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Autor i współautor kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii gospodarczej, społecznej i politycznej Polski w XX wieku.

 

Zobacz także