Nominacje. Druga edycja Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego. - Instytut Pileckiego

wokół książek

26.09.2022 (PN) 19.00

Nominacje. Druga edycja Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego.

Znamy nazwiska autorów książek nominowanych do Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego! Kapituła konkursu wyłoniła 15 publikacji, które w ramach trzech kategorii rywalizują o nagrody.

Międzynarodowa Nagroda im. Witolda Pileckiego jest w tym roku przyznawana po raz drugi. Nagrodę otrzymają autorzy najlepszych książek naukowych i reporterskich, które ukazały się w 2021 roku po polsku lub po angielsku i dotykają polskiego doświadczenia dwóch totalitaryzmów. Ponadto zostanie przyznana nagroda specjalna za książkę na temat trwającej od 2014 roku agresji Rosji na Ukrainę lub trwających od 2020 roku protestów na Białorusi i związanych z nimi represji.

W międzynarodowej kapitule nagrody zasiadają uznani naukowcy: dr Łukasz Adamski, prof. Richard Butterwick-Pawlikowski, prof. Marek Cichocki, dr Piotr Cywiński (przewodniczący), Jack Fairweather, prof. Magdalena Gawin, prof. Patrycja Grzebyk, prof. Marek Kornat, dr Wojciech Stanisławski i prof. Claudia Weber, jak również korespondent wojenny Jack Fairweather oraz Krzysztof Kosior - przedstawiciel rodziny Patrona Nagrody, prawnuk Witolda Pileckiego.

Spośród blisko osiemdziesięciu książek zgłoszonych przez autorów i wydawców kapituła nominowała po 5 publikacji w każdej z kategorii.

Kategoria I – Naukowa książka historyczna – najlepsza monografia lub synteza na temat polskiego doświadczenia konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku. Nagradzana jest dobra dokumentacja, oryginalna interpretacja i atrakcyjny przekaz.

Nominowano:

 • Grzegorz Berendt, Bronna Góra 1942 roku. Miejsce zagłady natychmiastowej na Polesiu, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • Joanna Lubecka, Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Myśli Politycznej
 • Grzegorz Majchrzak, Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ "Solidarność" przez Służbę Bezpieczeństwa 1980-1982, Instytut Pamięci Narodowej
 • Jacek Tebinka i Anna Zapalec, Polska w brytyjskiej strategii wspierania ruchu oporu. Historia Sekcji Polskiej Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE), Wydawnictwo Neriton
 • Anna Wylegała, Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce, Wydawnictwo Czarne

Kategoria II – Reportaż historyczny – książka, która oferuje czytelnikowi wciągającą opowieść o polskim doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku. Oprócz klasycznych reportaży historycznych uwzględniane są w tej kategorii biografie, zbiory relacji, wspomnień lub korespondencji autorstwa świadków historii. Nagradzany jest szacunek do źródeł, dobra kompozycja i wiarygodność narracyjna.

Nominowano:

 • Andrzej Brzeziecki, Wielka gra majora Żychonia. As wywiadu kontra Rzesza, Wydawnictwo Literackie
 • Magda Łucyan, Dzieci getta. Ostatni świadkowie Zagłady, Znak Horyzont
 • Krzysztof Mordyński, Sny o Warszawie. Wizje przebudowy miasta 1945-1952, Prószyński i S-ka
 • Jane Rogoyska, Surviving Katyń - Stalin's Polish Massacre and the Search for Truth, Oneworld Publications
 • Tomasz Słomczyński, Kaszëbë, Wydawnictwo Czarne

 

Kategoria III – Nagroda specjalna zostanie w obecnej edycji przyznana za książkę na temat trwającej od 2014 roku agresji Rosji na Ukrainę lub trwających od 2020 roku protestów na Białorusi i związanych z nimi represji. Przy ocenie książek w tej kategorii w sposób szczególny doceniane będą szeroki horyzont refleksji, determinacja w dążeniu do prawdy oraz intuicja śledcza.

Nominowano:

 • Stanislav Aseyev, The Torture Camp on Paradise Street, The Old Lion Publishing House
 • Tomáš Forró, Apartament w hotelu wojna. Reportaż z Donbasu, Wydawnictwo Czarne
 • Joanna Getka, Jolanta Darczewska, Na drodze do wolności. Białoruska partyzantka kulturowa w przestrzeni publicznej i Internecie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wojciech Mucha, Krew i ziemia. O ukraińskiej rewolucji, Wydawnictwo Fronda
 • Paweł Pieniążek, Greetings From Novorossiya: Eyewitness to the War in Ukraine, University of Pittsburgh Press

Partnerem Nagrody jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Autorzy najlepszych książek w każdej z kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 40 tys. zł oraz okolicznościową statuetkę. Kapituła może ponadto wyróżnić w każdej z kategorii dwie książki, których autorzy otrzymają nagrodę w wysokości 15 tys. zł. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej gali w Warszawie w listopadzie 2022 roku.

 

O nominowanych pozycjach

W kategorii specjalnej listę nominacji otwiera wstrząsający zapis przeżyć Stanislava Aseyeva z tajnego więzienia rosyjskiej FSB, funkcjonującego w okupowanym Doniecku. Tomáš Forró opisuje w swojej książce nie tylko walki toczące się na wschodzie Ukrainy, ale także realia codziennego życia w samozwańczych „republikach” donieckiej i ługańskiej. Joanna Getka i Jolanta Darczewska analizują różnorodne formy oporu wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki pojawiające się w białoruskiej kulturze. W książce Wojciecha Muchy znajdziemy zaś zarówno opis ukraińskiej rewolucji godności, jak i następującej po niej walki o niezależność od Rosji. Z kolei publikacja Pawła Pieniążka to reporterski zapis starć w Donbasie toczonych w 2014 roku.

Nominowane w tym roku książki naukowe dotyczą różnorodnych tematów z dziedziny historii Polski, które łączy motyw konfrontacji z nazizmem i komunizmem. Grzegorz Berendt opisuje w swej książce funkcjonowanie miejsca zagłady Żydów w Bronnej Górze, w którym Niemcy zamordowali między innymi mieszkańców getta w Brześciu. Joanna Lubecka analizuje z kolei przebieg procesów niemieckich zbrodniarzy, sądzonych po wojnie przed krakowskimi sądami. Grzegorz Majchrzak omawia operacje SB prowadzone w latach 1980-1982 w celu rozbicia kierownictwa „Solidarności”. Jacek Tebinka i Anna Zapalec – działania i strategię brytyjskich służb specjalnych wobec ruchu oporu w okupowanej Polsce. Książka Anny Wylegały dotyczy zaś przebiegu, odbioru i pamięci o reformie rolnej, która tuż po II wojnie światowej odcisnęła niebagatelne piętno na polskim społeczeństwie.

Wśród nominowanych do nagrody reportaży historycznych znajdziemy m.in. opis losów niesłusznie oskarżonego o zdradę asa polskiego wywiadu Jana Henryka Żychonia, którego dramatyczną historię przypomniał Andrzej Brzeziecki. Magda Łucyan pochyliła się z kolei nad wstrząsającymi przeżyciami polskich Żydów, którzy jako dzieci przetrwali pobyt w gettach. Krzysztof Mordyński omawia rozmaite powojenne plany odbudowy zniszczonej przez Niemców Warszawy. Jane Rogoyska - w skierowanej do anglojęzycznych czytelników książce - opisuje mord w Katyniu i zmagania o jego upamiętnienie wbrew sowieckiej propagandzie. Tomasz Słomczyński przybliża zaś czytelnikom historię i współczesność Kaszub ze szczególnym uwzględnieniem lat 1939-1945, czyli czasu najpierw niebywale brutalnej niemieckiej okupacji, a później zbrodni zwycięskiej Armii Czerwonej.

 

O autorach

Kategoria I – Naukowa książka historyczna

Grzegorz Berendt – historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Badacz XX-wiecznych dziejów polskich Żydów oraz Pomorza Gdańskiego. Autor m.in. Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

Joanna Lubecka – doktor nauk politycznych i historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej oraz Akademii Ignatianum. Zajmuje się m.in. historią III Rzeszy oraz niemiecką pamięcią i polityką historyczną. Współredaktorka tomu Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje.

Grzegorz Majchrzak – historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Autor i współautor kilkunastu książek, dotyczących przede wszystkim historii „Solidarności”, m.in. Solidarność na celowniku. Wybrane operacje SB przeciwko związkowi i jego działaczom.

Jacek Tebinka – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej XIX i XX wieku w Instytucie Politologii. Jego zainteresowania badawcze obejmują stosunki angielsko-polskie w XX wieku oraz rolę informacji wywiadowczych w dyplomacji. Autor m. in. Brytyjczycy o statusie Szczecina. Tajny raport Rohana Butlera (1965 r.).

Anna Wylegała – doktor socjologii, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się kwestiami pamięci biograficznej i społecznej w Polsce i na Ukrainie oraz historią społeczną wojny i wczesnego okresu powojennego w obu krajach. Autorka książki Displaced Memories. Remembering and Forgetting in Post-War Poland and Ukraine.

Anna Zapalec – historyk, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi badania nad historią II wojny światowej, zwłaszcza w kontekście dziejów Polski. Opublikowała m in. Druga strona sojuszu. Żołnierze brytyjscy w Polsce w czasie II wojny światowej.

 

Kategoria II – Reportaż historyczny

Andrzej Brzeziecki - historyk, dziennikarz i publicysta. W latach 2008-2019 redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”. Autor i współautor książek reporterskich, m. in. Czerniawski. Polak, który oszukał Hitlera.

Magda Łucyan – dziennikarka i reportażystka. Autorka cyklów rozmów ze świadkami historii XX wieku emitowanych w TVN24 oraz książki Powstańcy. Ostatni świadkowie walczącej Warszawy.

Krzysztof Mordyński - doktor historii sztuki, zajmuje się historią urbanistyki i architektury Warszawy. Opublikował m. in. Piękno niedostrzegane. Detal architektoniczny zabytkowego terenu Uniwersytetu Warszawskiego.

Jane Rogoyska – brytyjska pisarka, historyk i reżyser. Jej zainteresowania ogniskują się wokół historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Autorka m. in. książki Gerda Taro. Inventing Robert Capa.

Tomasz Słomczyński – dziennikarz, publikował w licznych mediach ogólnopolskich i regionalnych, założyciel i redaktor naczelny internetowego Magazynu Kaszuby. Autor i współautor książek, m.in. Pogrzebani nocą. Ofiary Grudnia ’70 na Wybrzeżu Gdańskim.

 

Kategoria III

Stanislav Aseyev – ukraiński pisarz i dziennikarz pochodzący z Doniecka. Więziony i torturowany za publikację reportaży o sytuacji w Donbasie; teksty zostały następnie wydane w zbiorze In Isolation: Dispatches from Occupied Donbas.

Jolanta Darczewska – doktor nauk humanistycznych, tłumaczka, znawczyni problematyki bezpieczeństwa obszaru posowieckiego. W latach 2007-2011 dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Opublikowała m. in. Obrońcy oblężonej twierdzy: uwagi na temat historycznej legitymizacji służb specjalnych Rosji.

Tomáš Forró - słowacki reporter zajmujący się kryzysami politycznymi i konfliktami zbrojnymi. Autor reportaży z m. in. Ameryki Łacińskiej, Azji Wschodniej i Ukrainy. Ostatnio opublikował Zlatá horúčka. Venezuela - od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie [Gorączka złota. Wenezuela - od naftowej potęgi do cywilizacyjnej zapaści].

Joanna Getka – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Współredagowała m.in. tom Tożsamość białoruska : doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości: w 30. rocznicę uzyskania przez Białoruś niepodległości.

Wojciech Mucha – dziennikarz, redaktor naczelny „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”, w przeszłości szef działu opinii „Gazety Polskiej”. Współautor m. in. zbioru wywiadów Matki niepokornych.

Paweł Pieniążek – dziennikarz, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Relacjonował wydarzenia m.in. z Afganistanu, Iraku, Syrii i Ukrainy. Ostatnio opublikował Po kalifacie. Nowa wojna w Syrii.

 

Zobacz także