UNRRA i IRO (Międzynarodowa Organizacja ds. Uchodźców) z pomocą polskim dipisom | seminarium - Instytut Pileckiego

}

seminarium

05.02.2020 (ŚR) 12.00

UNRRA i IRO (Międzynarodowa Organizacja ds. Uchodźców) z pomocą polskim dipisom | seminarium

"Dipis" to skrót od angielskiego zwrotu „displaced person”, jakim alianci określali osoby, które w wyniku działań wojennych znalazły się poza granicami kraju. Podczas seminarium opowiemy, kto udzielił im pomocy i jak wyglądała ich droga do domu.

W trakcie spotkania dr Paweł Sękowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego przybliży dwa modele działania społeczności międzynarodowej wobec ludności przemieszczonej (tzw. Displaced Persons) oraz uchodźców wojennych i powojennych z Polski w pierwszych latach po II wojnie światowej. Pierwszy to akcja prowadzona przez UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) w l. 1944–1947, której priorytetem była sprawna i szybka repatriacja wszystkich „dipisów” do ich krajów pochodzenia. Drugi – to aktywność Międzynarodowej Organizacji ds. Uchodźców (International Refugee Organization, IRO) – następczyni UNRRA, a także Międzyrządowego Komitetu ds. Uchodźców – działającej w l. 1947–1951.

Kolejne seminaria:

12.02 dr Barbara Świtalska-Starzeńska, Formy oporu i samopomocy wśród kobiet w KL Auschwitz-Birkenau 1942-1945;

19.02 prof. Paweł Skibiński, Życie religijne w Generalnej Guberni. Próba bilansu.

26.02 Norbert Baczyk, Luftwaffe a Powstanie Warszawskie.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charakter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zobacz także