„Dark tourism” w Polsce na przykładzie miejsc pamięci i męczeństwa - Instytut Pileckiego

}

seminarium

09.03.2022 (ŚR) 12.00

„Dark tourism” w Polsce na przykładzie miejsc pamięci i męczeństwa

9 marca o godz. 12.00 zapraszamy na seminarium online dra Arkadiusza Płomińskiego (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie). W roli koreferenta wystąpi dr Daniel Bakota.

W XXI wieku turystyka jako zjawisko społeczne stała się nieodzownym elementem współczesnej kultury. Różnorodność form i rodzajów turystyki powoduje, iż jest najpowszechniejszym sposobem spędzania czasu wolnego. Uczestnikami ruchu turystycznego są wszystkie grupy społeczne, bez względu na wiek, płeć, status materialny, miejsce zamieszkania czy pochodzenie. Poszczególne formy i rodzaje turystyki wywołują określony wpływ na uczestników ruchu turystycznego spełniając szereg funkcji, m.in.: edukacyjną, ekonomiczną, kulturową, wychowawczą, wypoczynkową i zdrowotną. W zakresie edukacji szczególną rolę odgrywa „dark tourism” – forma turystyki obejmująca podróże do miejsc katastrof, ludzkiego cierpienia, masowej śmierci, ludobójstwa i różnego rodzaju tragedii. W Polsce tak boleśnie doświadczonej przez  II wojnę światową „dark tourism”  jest jedną z form upamiętnienia ofiar dwóch systemów totalitarnych (III Rzeszy i ZSRR). Odwiedzanie miejsc męczeństwa narodu polskiego w ramach „dark tourismu” oprócz poznania historii tych miejsc uczy szacunku i akceptacji dla różnic między ludźmi w sferach politycznych, religijnych i społecznych poglądów, oraz pokazuje konsekwencje zła jakie wyrządza brak empatii, tolerancji i szacunku do innych ludzi.

Link do formularza rejestracyjnego:

https://zoom.us/webinar/register/WN_8uWPHnhzTyeSbB6bEAkxWw

Seminarium jest organizowane we współpracy z zespołem realizującym wieloletni projekt poświęcony problematyce ludobójstwa (zwany „projektem lemkinowskim”) w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż­szego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” (nr projektu 01SPN1705318).

 

Zobacz także