Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina - Instytut Pileckiego

inne

Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina

Instytut Pileckiego powołał Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina. To odpowiedź na działania wojenne prowadzone przez Federację Rosyjską w związku z inwazją na Ukrainę.

Prowadzone przez Rosję działania zbrojne wymierzone są nie tylko w ukraińskie wojsko czy administrację rządową, ale również w ludność cywilną. W reakcji na wstrząsające wydarzenia, o których donoszą media i informują obywatele Ukrainy, Instytut Pileckiego utworzył Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina. Misją jednostki jest zbieranie świadectw ludności cywilnej w celu utrwalenia dowodów zbrodni popełnionych przez wojska rosyjskie, aby świat nigdy nie zapomniał o wydarzeniach, do których dochodzi podczas wojny toczącej się na terytorium Ukrainy. Gromadzone relacje posłużą jako materiał badawczy dla naukowców, reportażystów czy dziennikarzy – wszystko po to, aby zbrodnie popełnione przez żołnierzy rosyjskich na ukraińskich cywilach zakorzeniły się w zbiorowej pamięci. Jak podkreśla prof. Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Pileckiego: Nie możemy czekać z gromadzeniem ich relacji. Jako historycy czujemy się zobligowani do tego, żeby stworzyć repozytorium z historiami osób, które doświadczyły agresji rosyjskiej, dzięki czemu zbrodnie zostaną utrwalone (…). Jestem w kontakcie z wojewodami i wiceministrem spraw wewnętrznych Pawłem Szefernakerem, którzy skierują nas do pierwszych uchodźców chcących złożyć swoje relacje.  

Relacje świadków agresji rosyjskiej rejestrują pracownicy Zespołu ds. Projektów Filmowych (kanał „Świadkowie Epoki” na YouTube), doświadczeni w pracy nad notacjami. Instytut szkoli również wolontariuszy (w tym studentów Uniwersytetu Warszawskiego), którzy przeprowadzają wywiady z uchodźcami. Zachęcamy wszystkich chętnych, ludzi dobrej woli, świadków tych tragicznych wydarzeń, osoby, które doznały agresji rosyjskiej i mogą złożyć swoje relacje do bazy danych, która będzie utworzona w repozytorium centrum. Każdy głos jest ważny, każda relacja jest niezwykle cenna i przejdzie do historii. Chcemy, żeby zbrodnia rosyjska została osądzona na arenie międzynarodowej, mówi Halina Matvijenko z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

Partnerami strategicznymi przedsięwzięcia są Ośrodek Karta, Ośrodek Studiów Wschodnich, a także Centrum Dialogu PRiP.

Zapraszamy do kontaktu osoby, które są zainteresowane wolontariatem i posługują się językiem ukraińskim. Zgłoszenia wraz z krótką notatką o sobie prosimy nadsyłać na adres email: ukraina2022@instytutpileckiego.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Razem możemy zdziałać naprawdę wiele!

Zobacz także