Nowe Perspektywy - Instytut Pileckiego

Instytut Pileckiego zachęca polskich badaczy reprezentujących różne dyscypliny do refleksji nad fundamentalnymi zagadnieniami XX-wiecznej historii Polski. W ramach półtorarocznego projektu powstaną prace, które podejmują wielorakie tematy: pomijane lub niedostatecznie uwzględnione w dotychczasowych badaniach, niekiedy trudne i kontrowersyjne, często wymagające syntetycznego, porównawczego lub problemowego podejścia. Publikacje zostaną następnie wydane nakładem instytutu.

Celem projektu jest zainicjowanie nowych badań i prezentacja ich wyników w atrakcyjnej formie. Owocem pierwszej edycji programu jest pięć książek, które ukażą się w 2020 roku. Mając na uwadze powodzenie projektu, po raz kolejny chcemy umożliwić polskim naukowcom realizację ambitnych pomysłów, odkładanych często na później, ze względu na konieczność przeprowadzenia szerokiej kwerendy, a także pogłębione analizy. Zależy nam na książkach nie tylko rzetelnie udokumentowanych, w których stawiane są nowe pytania i proponowane oryginalne interpretacje. Pragniemy również, by publikacje te były ciekawie napisane i mogły zwrócić uwagę szerokiego grona odbiorców. Chcielibyśmy ponadto, aby głos polskiej humanistyki był obecny w światowej dyskusji o historii XX wieku. Z tego powodu planujemy przekład najlepszych prac na język angielski i ich wydanie za granicą.

2020

 • Polski wiek XX. Nowe perspektywy | wyniki rekrutacji

  Nowe Perspektywy

  Polski wiek XX. Nowe perspektywy | wyniki rekrutacji

  Publikujemy listę osób zakwalifikowanych do drugiej edycji projektu badawczo-wydawniczego „Polski wiek XX. Nowe Perspektywy”.

2019

 • Polski wiek XX. Nowe perspektywy | druga edycja projektu

  Nowe Perspektywy

  Polski wiek XX. Nowe perspektywy | druga edycja projektu

  Już po raz drugi zapraszamy naukowców do przesyłania zgłoszeń projektów, które dotyczą nowych badań na temat polskiego doświadczenia konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku.