publikacje / Zapisy Terroru

Zapisy Terroru 5. Auschwitz-Birkenau. Życie w fabryce śmierci

praca zbiorowa | joint publication

Niniejszy tom „Zapisów Terroru” jest pierwszym z  poświęconych Auschwitz-Birkenau. Relacje dotyczą m.in. warunków życia, niewolniczej pracy, stosowanych kar i metod egzekucji. Szczególny charakter mają zeznania członków Sonderkommanda, wyznaczonych do wyjątkowo ciężkich prac związanych z przeprowadzaną przez Niemców Zagładą Żydów i wyniszczaniem innych narodowości. W ostatnim rozdziale ukazano działalność obozowego ruchu oporu.

Przywołanie osobistych świadectw więźniów Auschwitz-Birkenau pozwala oddać głos pojedynczym ofiarom nazistowskiego totalitaryzmu, zamiast sprowadzać ich los do suchej statystyki. Relacje poszczególnych ofiar ukazują różnorodność ich losów i specyfikę doświadczeń każdej z nich. Dzielili się nimi nie tylko żydowscy i polscy obywatele przedwojennej Rzeczypospolitej, ale również więźniowie z innych krajów okupowanej Europy.

KONCEPCJA SERII:

Anna Gutkowska, Wojciech Kozłowski, Tomasz Stefanek

KONCEPCJA TOMU:

Marcin Panecki

REDAKTOR PROWADZĄCY:

Iwona Jabłońska

WYDAWCA:

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 2019

ISBN:

978-83-951268-5-7

Inne pozycje z tej kategorii

Zobacz także

  • publikacje

    Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 1

  • publikacje

    Ofiary dwóch totalitaryzmów. Losy rodzin katyńskich pod okupacją sowiecką i niemiecką

  • publikacje

    II wojna światowa. Historia, która nie chce przeminąć