Spuścizna Biura Dokumentów w zbiorach Instytutu Hoovera - Instytut Pileckiego

Spuścizna Biura Dokumentów w zbiorach Instytutu Hoovera

Dokumenty polskich formacji zbrojnych w ZSRS, na Bliskim Wchodzie i we Włoszech zdeponowane po wojnie w Archiwum Instytutu Hoovera są kluczowym korpusem dokumentów do badań naukowych nad polityką okupacyjną Związku Sowieckiego na wschodnich terenach II RP.

Bogaty zbiór dokumentów polskich formacji zbrojnych w ZSRS, na Bliskim Wchodzie i we Włoszech, zdeponowany po wojnie w Archiwum Instytutu Hoovera w Stanford, to klucz do badań nad polityką okupacyjną Związku Sowieckiego na wschodnich terenach II RP. Relacje tysięcy polskich obywateli stanowią zapis konfrontacji z komunistycznym reżimem: dokumentują postawy, które przejmowali i losy, jakim musieli sprostać.


fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe