Mediateka /

Przebudzenie pamięci: Kuropaty w świadomości historycznej | Panel II

#media

24.02.2021

Celem konferencji „Zbrodnia w Kuropatach 1937–1941: prawda i wolność” było przybliżenie historii zbrodni, które niestety nadal pozostają poza głównym nurtem świadomości historycznej Polaków, a na Białorusi są bliżej znane jedynie w kręgach opozycyjnych.

Moderator

• Jerzy Rohoziński, Instytut Pileckiego

Prelegenci

• Ihar Kuzniacou, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Miejsca masowych zbrodni i pochówków w uroczysku Kuropaty: problemy poszukiwania i upamiętnienia ofiar sowieckiego terroru.

• Wojciech Śleszyński, Muzeum Pamięci Sybiru, Pamięć o miejscu zbrodni w Kuropatach jako jeden z filarów budowania alternatywnej w stosunku do postsowieckiej wizji dziejów Białorusi.

• Pavel Ablamski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Kuropaty jako miejsce pamięci w świadomości historycznej młodego pokolenia Białorusinów.

• Olga Lebedewa, Instytut Pileckiego, Ofiary i sprawcy: operacja polska NKWD w pamięci historycznej.

Zobacz także