Mediateka /

Prawa kobiet w perspektywie historycznej | dyskusja

#media

08.12.2020

W dyskusji udział wzięły: Magdalena Gawin (Warszawa), Claudia Kraft (Wiedeń), Cornelia Pieper (Gdańsk) i Hanna Radziejowska (Berlin). Moderator: Mateusz Fałkowski.

W listopadzie 1918 roku zarówno w Polsce jak i Niemczech kobiety uzyskały prawa wyborcze. Oba kraje - Polska i Niemcy - były na arenie międzynarodowej w awangardzie, jeśli chodzi o przyznanie kobietom praw obywatelskich. Polki stały się wtedy podwójnie wolne - niemal jednocześnie uzyskały niepodległość i prawa wyborcze. Co oznaczało to polityczne przebudzenie kobiet? Jak wtedy wyobrażano sobie równość, integrację i uczestnictwo, a jak te wyobrażenia wyglądają obecnie?

Na początku XX wieku do walki o prawa mobilizowały kobiety o bardzo różnych przekonaniach politycznych i światopoglądowych. Co oznaczała wówczas i jakie znaczenie ma dziś dla naszych demokracji historia tamtej mobilizacji i tych decyzji politycznych? Co było oczywiste 100 lat temu, a co było poza horyzontem? Co jest dziś uważane za pewnik, a co wydaje się niemożliwe?

Prof. Magdalena Gawin jest historyczką w Instytucie Historii PAN w Warszawie i wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest autorką monografii na temat strategii emancypacji kobiet w Polsce na przełomie XIX i XX wieku: „Spór o równouprawnienie kobiet (1864-1919)”.

Prof. Claudia Kraft jest historyczką, profesor w Katedrze Historii Czasu, Kultury, Wiedzy i Płci na Uniwersytecie Wiedeńskim, opublikowała m.in. „Stosunki płci w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej: praktyki społeczne i konstrukcje wizerunków płci” („Geschlechterbeziehungen in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg: soziale Praxis und Konstruktionen von Geschlechterbildern“).
Cornelia Pieper jest konsulem generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Była ministrem i koordynatorem rządu federalnego ds. polsko-niemieckich stosunków międzyspołecznych. Jest inicjatorką sieci „Trójkąt Weimarski Kobiet”.

Hanna Radziejowska jest historyczką, kierowniczką Instytutu Pileckiego w Berlinie, kuratorką kilku nagradzanych wystaw historycznych, w tym wystawy poświęconej początkom praw kobiet w Polsce.

Zobacz także