Mediateka /

Polska w oczach niemieckich ekspertów 1933-1945. O „wyższości” kultury niemieckiej nad polską

#media

Jakie były intelektualne założenia pozwalające w latach 30. sformułować ekspansjonistyczną politykę wobec Polski, opartą na poczuciu wyższości kulturowej Niemiec? Seminarium dotyczące tego zagadnienia wygłosił dr Mateusz Werner z OBnT.

Podczas wykładu zostały poruszone nastepujące wątki:

  • Kantowskie pojęcie kultury niemieckiej;
  • przekonanie o istnieniu pozytywnej korelacji pomiędzy rasą i kulturą (Rosenberg);
  • projekt Mitteleuropy i miejsce Polski w tym projekcie;
  • potrzeba „przestrzeni życiowej” (Lebensraum) i wynikająca z niej konieczność konceptualizacji polityki dominacji kulturowej;
  • niemiecka koncepcja zarządzania ludnością w koloniach w Afryce;
  • konceptualizacja jako forma legitymizacji („pogląd naukowy” jako nieodparta oczywistość);
  • rola „nosicieli kultury” (Kultutraeger) na terenach zamieszkanych przez Polaków – spuścizna zaboru pruskiego i „Kulturkampfu”;
  • obraz Polski i Polaków w przekazie medialnym, kulturze popularnej epoki weimarskiej a prace polskoznawcze z tego okresu w obiegu akademickim.

Zobacz także