Mediateka /

Konkwistadorzy i niewolnicy? | debata

#media

02.11.2020

Zapraszamy na debatę online, pt. „Konkwistadorzy i niewolnicy? Wokół tajemnic, pytań i hipotez dotyczących eksploatacji gospodarczej Polski przez Niemców i Sowietów”.

Uczestnicy dyskusji:

✅ Prof. dr hab. Janusz Kaliński – prof. em. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, b. wykładowca SGH i Uniwersytetu w Białymstoku, badacz najnowszej historii gospodarczej Polski i świata. W ostatniej dekadzie opublikował m. in. książki: „Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004” (Warszawa 2009); „Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę” (Łódź 2011); „Gospodarka w PRL” (Warszawa 2012); „Economy in Communist Poland. The Road Astray” (Warsaw 2014); „Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku” z Cz. Noniewiczem (Białystok 2015).

✅ Prof. dr hab. Mirosław Kłusek – historyk gospodarczy, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomiczny, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej. Zainteresowania badawcze: historia gospodarcza ziem polskich pod okupacją niemiecką, straty wojenne Polski poniesione podczas II wojny światowej, historia bankowości, zmiany własnościowe w Polsce po II wojnie światowej, funkcjonowanie nieruchomości ziemskich w pierwszej połowie XX w. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz ponad 70 ekspertyz i innych opracowań naukowych wykonanych na rzecz administracji państwowej, instytucji publicznych i przedsiębiorstw.

✅ Piotr Gursztyn – dziennikarz, publicysta, historyk. Pracował m.in. w Radiu Plus, Telewizji Puls, telewizji Polsat, „Dzienniku. Polska-Europa-Świat”, „Rzeczpospolitej”, „Uważam Rze”, „Do Rzeczy”, Polskim Radiu RDC. Obecnie pracuje w TVP. Autor książek „Rzeź Woli. Zbrodnia nierozliczona” i „Ribbentrop-Beck. Czy pakt Polska-Niemcy był możliwy?”.

✅ Damian Karol Markowski – absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2010), stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w macierzystym Wydziale Historycznym UW w 2016 roku. Pracował w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie zatrudniony w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Zajmuje się dziejami Europy Wschodniej i dawnych polskich Ziem Wschodnich.

✅ Dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH – pracownik Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego, koordynator projektu naukowego „Polityka gospodarcza jako narzędzie państw totalitarnych na ziemiach polskich w latach 1939-1949”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych historii gospodarczej społecznej Polski w XX wieku.

Zobacz także