Życie za bochenek chleba | warsztaty

Zajęcia przygotowane z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Podczas warsztatów uczniowie odkrywają historie ludzi, którzy gotowi byli ryzykować życie swoje i swoich bliskich by pomóc innym. Poznają historią represji niemieckich wymierzonych w ludność żydowską na terenach okupowanej Polski oraz formy instytucjonalnej i spontanicznej pomocy udzielanej przez Polaków ukrywającym się Żydom.

Osią zajęć jest dyskusja na temat różnych form pomocy udzielanych przez Polaków: dostarczenia jedzenia, pomocy w znalezieniu schronienia, „wyrobienia” nowej tożsamości czy wyglądu.

Kontakt i zapisy: Kacper Kempisty, k.kempisty@instytutpileckiego.pl

Zobacz także