Library

Czytelnicy niebędący pracownikami Instytutu zgłaszają chęć skorzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub mailowo, podając swoje dane osobowe i kontaktowe, wymagane przez właściwe organy sanitarne, a także datę i godzinę wizyty.