Contact

Instytut Pileckiego

Branch Office of the Institute

Krakowskie Przedmieście Street 47/51

All correspondence should be addressed to the seat of the Institute

Personal Data Controller

iodo@instytutpileckiego.pl

+48 22 182 24 66

Invoice details

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

The Witold Pilecki Institute of Solidarity and Valor

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

NIP 5252735962 | KRS 0000713483 | REGON 369236544