Informacja o wyniku naboru w konkursie ogłoszonym przez Dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w dniu 30.04.2021 r. na stanowisko profesora instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko profesora instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych dokonano oceny kwalifikacji kandydatów oraz przydatności do pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu.

W przeprowadzonym konkursie wyłoniony został kandydat na stanowisko profesora instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych: dr hab. Andrzej Zawistowski.