Tribute to Piotr Leszczyński and Antoni Prusiński - Instytut Pileckiego