Jesteśmy instytucją naukową, która zajmuje się dokumentowaniem i badaniem historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich. Prowadzimy działania poświęcone interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami tego okresu: dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań. Naszym celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski w kraju, jak i za granicą. Honorujemy osoby, które w trudnych czasach niosły pomoc obywatelom polskim i Polakom o innej przynależności państwowej. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy badania naukowe, dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z pogranicza kultury i historii upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko

Researcher/ka – Archiwista/ka

 

Zakres zadań:

Wykonywanie zadań w ramach projektów dot. niemieckiego aparatu terroru w czasie II wojny światowej, w tym między innymi:

- pozyskiwanie i analizowanie dokumentów z archiwów polskich i zagranicznych, urzędów i innych instytucji

- pozyskiwanie we współpracy z Oddziałem IP w Berlinie dokumentów z archiwów niemieckich

- wyszukiwanie i weryfikowanie informacji w Internecie

- analizowanie dokumentów  w celu wyodrębnienia kluczowych informacji do projektów prowadzonych przez Instytut

- wykonywanie roboczych tłumaczeń z języka niemieckiego na potrzeby prowadzonych projektów przez Instytut

 

Wymagania:

 • wykształcenie humanistyczne, najlepiej w zakresie historii lub dziedzin pokrewnych (dopuszczamy możliwość zatrudnienia studentów);
 • znajomość języka niemieckiego (B2/C1)
 • dokładność, skrupulatność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel);

 

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe lub współpraca z instytucjami kultury i pamięci, archiwami, muzeami lub inicjatywami społecznymi poświęconymi historii najnowszej.

 

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na umowie zlecenia;
 • ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i historii;
 • szansę rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji kultury;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej
 • poszerzenie wiedzy historycznej

 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres t.slomski@instytutpileckiego.pl do 04.09.2020 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Solidarności i Męstwa im.
W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 17. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.