Reviewers - Instytut Pileckiego

Prof. Piotr Okulewicz, dr. Bogumił Rudawski, dr. Aleksandra Kmak-Pamirska, dr. Tomasz Gajownik, prof. Jakub Tyszkiewicz, dr. Monika Polit, prof. Janusz Zuziak, dr. Marek Romaniuk, prof. Jan Henryk Sienkiewicz, prof. Wiesław Jan Wysocki, dr. Hubert Mielnik, dr. Grzegorz Bębnik, prof. Józef Smoliński, dr. Michał Przeperski, dr. Joanna Nikel, prof. Andrzej Dubicki, prof. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. Krystyna Romaniszyn, dr. Konrad Rokicki, dr. Tadeusz Paweł Rutkowski, dr. Jakub Wojtkowiak, prof. Waldemar Rezmer, prof. Łukasz Donaj, dr. Jerzy Rohoziński, dr. John Cornell, dr. Maciej Herbut, prof. Krzysztof Tarka, dr. Piotr Stanek.