Zamówienie nr ZP.26.48.2022.22 na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn. Zamówienie dotyczy oprawy muzycznej będącej elementem koncertu towarzyszącego gali wręczenia odznaczeń Virtus et Fraternitas. - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP.26.48.2022.22 na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn. Zamówienie dotyczy oprawy muzycznej będącej elementem koncertu towarzyszącego gali wręczenia odznaczeń Virtus et Fraternitas.