Zamówienie nr ZP.26.43.2022.22 na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn. Zapewnienie obsługi scenotechnicznej gali wręczenia odznaczeń Virtus et Fraternitas oraz koncertowi towarzyszącemu. - Instytut Pileckiego

Zamówienie nr ZP.26.43.2022.22 na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Upzp pn. Zapewnienie obsługi scenotechnicznej gali wręczenia odznaczeń Virtus et Fraternitas oraz koncertowi towarzyszącemu.