Przetarg nieograniczony nr ZP.26.27.2022.1 Usługa Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zabytkowego Domu Turka na potrzeby filii Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Augustowie. - Instytut Pileckiego

Przetarg nieograniczony nr ZP.26.27.2022.1 Usługa Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zabytkowego Domu Turka na potrzeby filii Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Augustowie.