Informacja o wyniku naboru w konkursie ogłoszonym przez dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w dniu 05.07.2021 r. na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk społecznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk społecznych dokonano oceny kwalifikacji kandydatów oraz przydatności do pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu.

W przeprowadzonym konkursie wyłoniony został kandydat na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk społecznych: dr Justyna Stępień.