Jesteśmy instytucją naukową, która zajmuje się dokumentowaniem i badaniem historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich. Prowadzimy działania poświęcone interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami tego okresu: dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań. Naszym celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski w kraju, jak i za granicą. Honorujemy osoby, które w trudnych czasach niosły pomoc obywatelom polskim i Polakom o innej przynależności państwowej. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy badania naukowe, dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z pogranicza kultury i historii upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko

Researcher/ka – Archiwista/ka

Zakres zadań:

Wykonywanie niżej wymienionych zadań w ramach opracowywania i porządkowania Archiwum Fundacji Sue Ryder:

- paginowanie (numerowanie stron) dokumentacji zgromadzonej w Archiwum;

- digitalizacja materiałów archiwalnych.

 

Wymagania:

  • znajomość podstawowych pojęć i metod porządkowania i opracowywania materiałów archiwalnych;
  • dokładność, skrupulatność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie;
  • umiejętności analitycznego myślenia.

 

Mile widziane:

  • status studenta/ucznia kierunku związanego z archiwistyką, historią lub dziedzinami pokrewnymi;
  • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny;
  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (B2).

 

Co oferujemy:

  • zatrudnienie na umowie zlecenia;
  • ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i historii;
  • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z cennym i nieznanym wcześniej archiwum prywatnym;
  • poszerzenie wiedzy historycznej i archiwalnej.

 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres p.mazurek@instytutpileckiego.pl do 22.02.2021 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Solidarności i Męstwa im.
W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 17. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.