Wydarzenie

30.08–01.09

Program „Pamięć Regionu” | Rekrutacja do 31 lipca

Huta Szklana w Górach Świętokrzyskich

Jesteś animatorem kultury? Społecznikiem? Masz mnóstwo pomysłów na wydarzenia związane z historią lokalną? Zgłoś się! Dowiesz się, jak zrealizować każdy świetny pomysł!

Wykorzystując lokalne dziedzictwo, można zapoczątkować proces budowy wspólnoty i dać impuls zaangażowaniu społecznemu – z tej idei zrodził się program „Pamięć Regionu”. Dzięki niemu Instytut Pileckiego, we współpracy z lokalnymi środowiskami, przywraca pamięć o mniej znanych wydarzeniach z regionalnych historii.

W 2019 roku Instytut rozpoczął projekt „Zawołani po imieniu”. Przez stworzenie miejsc pamięci – tablic poświęconych ofiarom okupacji niemieckiej – pragniemy przypomnieć o tych, którzy zginęli, ponieważ w nieludzkich czasach II wojny światowej ratowali współobywateli. Odsłaniane tablice i stawiane kamienie są jedynie pierwszym krokiem w procesie przywracania pamięci.

W związku z tym stworzyliśmy program „Pamięć Regionu”. Wierzymy, że lokalne historie mają olbrzymie znaczenie dla budowania wspólnoty i mogą stać się zachętą do społecznej aktywności. „Pamięć Regionu” to program, w którym chcielibyśmy zaproponować szerszą współpracę lokalnym środowiskom, zarówno tym, które uczestniczą w projekcie „Zawołani po imieniu”, jak i tym wszystkim, które chcą zaktywizować swoją wspólnotę wokół własnych, unikatowych regionalnych historii.

Celem programu „Pamięć Regionu” jest:  

  • szkolenie i podnoszenie kompetencji lokalnie zaangażowanych animatorów kultury społeczników, pracowników instytucji kultury, nauczyciel itd.,
  • aktywizację społeczności lokalnej wokół historii przez szkolenie i realizację projektów społecznych,
  • zapoznanie mieszkańców miejscowości z ich lokalną historią.

Szkolenie „Pamięć Regionu”

  • Głównym elementem programu jest szkolenie „Pamięć Regionu” poświęcone wykorzystaniu lokalnego dziedzictwa, szczególnie związanego z historią XX wieku, przy realizacji projektów kulturalnych i społecznych. Obejmuje ono zarówno szkolenia z pracy metodą projektu, komunikacji wewnętrznej, jak i promocji lokalnych projektów kulturalnych. Uzupełnieniem tego cyklu są warsztaty historyczne.
  • Szkolenie „Pamięć Regionu” organizowane w dniach 30.08.2019 – 1.09.2019 roku w Hucie Szklanej w Górach Świętokrzyskich – skierowane jest do pracowników ośrodków kultury, bibliotekarzy, animatorów kultury, społeczników, nauczycieli itd.
  • Szkolenie jest bezpłatne (dojazd we własnym zakresie).
  • Zgłoszenia do programu „Pamięć Regionu” oraz udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 31.07.2019 na adres k.kempisty@instytutpileckiego.pl lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W drugiej części programu planujemy nawiązać współpracę dotyczącą realizacji wybranych projektów zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Więcej szczegółów na temat współpracy przy projektach społecznych podamy na szkoleniu „Pamięć Regionu”.