Wydarzenie

Prof. Rafał Chwedoruk z Instytutu Nauk Politycznych UW mówił będzie o polityce historycznej.

Polityka historyczna, choć rozpowszechniła się w języku współczesnej polityki i nauki w ostatnich czterdziestu latach, jest zjawiskiem tak starym, jak polityka i sama nauka historyczna. W XXI wieku, w wyniku kryzysu tradycyjnych ideologii, prospektywnych i długoterminowych wizji politycznych, to polityka historyczna zastąpiła ideologie, a dyskurs o przeszłości pojawił się w miejsce wizji przyszłych stosunków politycznych. Kluczowym pojęciem stała się pamięć zbiorowa, często przedstawiana jako swoista antyhistoria. Spory w ramach polityki historycznej, czy polityki pamięci, obejmują niemal cały świat, w wielu wypadkach nie tworząc spójnej osi prawica-lewica.

Zgłoszenia udziału: m.falkowski@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA BADAWCZE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria badawcze Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o niech.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: m.falkowski@instytutpileckiego.pl


fot. EAST NEWS