Wydarzenie

17.04 godz. 12.00

Dwa obrazy II wojny światowej: front wschodni i front zachodni | Seminarium

Prof. Tadeusz Panecki (APS) pokaże, że gdy mówimy o II wojnie światowej, tak naprawdę musimy uwzględnić dwie mocno różniące się rzeczywistości.

Wojna na Zachodzie istotnie różniła się od wojny na Wschodzie. Tadeusz Panecki omówi konwencje, prawa i zwyczaje wojny (konwencje haską i genewską), następnie pokaże wrzesień 1939 jako zapowiedź nowego oblicza wojny, by potem pokazać różnice w teorii i praktyce wojny na froncie wschodnim i na Zachodzie.

Zgłoszenia udziału: m.falkowski@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe