Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 5, praca zbiorowa | joint publication - Instytut Pileckiego

Publikacje

Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 5

praca zbiorowa | joint publication

„Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” to dwujęzyczny (polsko-angielski), interdyscyplinarny rocznik wydawany przez Instytut Pileckiego, służący za forum dla międzynarodowej wymiany myśli, prezentowania wyników badań monograficznych, prac syntetyzujących czy refleksji metodologicznej. Poświęcony studiom nad XX wiekiem, a w szczególności nad problematyką totalitaryzmów.

W najnowszym tomie zostały poruszone zagadnienia związane z pierwszymi latami II wojny światowej, okresem, w którym systemy totalitarne III Rzeszy i Związku Sowieckiego rościły sobie prawa do anihilacji ówczesnego porządku i budowy na jego gruzach „nowego ładu”. Zakres tematyczny jest dość szeroki, obejmuje bowiem wypadki z wielu krajów Europy, a także spoza kontynentu.

Publikację w wersji elektronicznej można pobrać poniżej.

RADA NAUKOWA:

prof. Grzegorz Berendt, prof. Paweł Kaczorowski, prof. Marek Kornat, prof. Stephan Lehnstaedt, prof. Piotr Madajczyk, prof. Joanna Nowakowska-Małusecka, , prof. Tadeusz Panecki, dr hab. Paweł Skibiński, prof. Aleks Szczerbiak

REDAKTOR NACZELNY:

dr Wojciech Kozłowski

REDAKCJA:

Mateusz Fałkowski, dr Marcin Panecki, dr Jerzy Rohoziński, dr Martyna Rusiniak-Karwat, prof. dr hab. Witold Stankowski, dr Justyna Stępień, dr Mateusz Werner, dr Krystian Wiciarz, dr Mariola Serafin (sekretarz redakcji / Assistant to the Editorial Board), Joanna Adamczyk (redaktor prowadzący / Managing Editor)

RECENZENCI:

dr Olga Barbasiewicz, dr hab. Grzegorz Bębnik, dr hab. Tomasz Gajownik, dr Magdalena Heruday-Kiełczewska, dr Hubert Mielnik, prof. KUL dr hab. Agata Mirek, dr hab. Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, dr Joanna Nikel, dr Monika Polit, dr hab. Marek Romaniuk, dr Bogumił Rudawski, dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski, prof. dr hab. Jan Henryk Sienkiewicz, prof. dr hab. Józef Smoliński, prof. UJ dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, dr hab. Elżbieta Wojcieszyk, prof. dr hab. Jakub Wojtkowiak, dr Maciej Wyrwa, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, prof. UKSW ks. dr hab. Dominik Zamiatała

PRZEKŁAD:

Aleksandra Arumińska, Maciej Grabski, Łukasz Plęs, Ian Stephenson

WYDAWCA:

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

ISSN:

2545-241x

Inne pozycje z tej kategorii

Zobacz także