Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 4, praca zbiorowa | joint publication - Instytut Pileckiego

Publikacje

Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 4

praca zbiorowa | joint publication

Tematyka artykułów koncentruje się wokół kilku osi problematycznych. W odniesieniu do okresu bezpośrednio poprzedzającego najazd wojsk niemieckich i sowieckich na Polskę Wojciech Łysek omawia kwestię polskiego prometeizmu na wschodzie Europy w korelacji z upadkiem II RP. Z kolei Marek Rodzik przedstawia genezę brytyjskich gwarancji dla Polski z marca 1939 roku, doszukując się głównej przyczyny ich udzielenia w złamaniu przez Adolfa Hitlera układu monachijskiego. Kooperacja Wstęp 11 Wstęp polsko-brytyjska, mimo braku realnej pomocy dla Polski napadniętej przez Niemców, była kontynuowana w kolejnych latach, również na polu militarnych operacji specjalnych, co wnikliwie opisują Anna Zapalec oraz Jacek Tebinka. Agresja wojsk III Rzeszy na Polskę cechowała się wyjątkową brutalnością, a popełniane przez Niemców zbrodnie wskazywały na to, że to nie podbój terytorialny był ich dominującym celem, co przekonująco przedstawia Roger Moorhouse. Analizę jednej z takich zbrodni przeprowadził Tomasz Ceran, umieszczając ją w kontekście ludobójstwa, a z kolei Mikołaj Getka-Kenig zrekonstruował proces niszczenia zabytkowej architektury Krakowa w okresie niemieckiej okupacji tego miasta. „Woluntaryzm” w popełnianiu przestępstw i zbrodni przez najeźdźców w żadnym razie nie mieścił się w międzynarodowych ramach prawnych, co przedstawił Marcin Marcinko. Stephan Lehnstaedt opisał natomiast problem pamięci historycznej w Niemczech dotyczącej zbrodni popełnianych w czasie ataku zbrojnego na Polskę. Omawiając wielorakie aspekty skutków wojny, nie należy zapominać o rozbiciu walczącej z Niemcami polskiej armii i co za tym idzie – konieczności odtworzenia jej struktur za granicą. Koleje losu polskich żołnierzy były różnorakie. Do miejsc, do których trafili, należała również Afryka Południowa, a o jej ówczesnym postrzeganiu przez Polaków pisze Paulina Stanik. Zresztą w konflikcie totalnym, jakim była II wojna światowa, rzadkością były miejsca nią niedotknięte. Nie uniknęła tego również Tunezja, opanowana przez kolaborujący z III Rzeszą reżim Vichy, a potem przez wojska niemieckie i włoskie. O tym, jak ukazujące się w tym kraju żydowskie gazety postrzegały propagowany przez III Rzeszę i jej aliantów antysemityzm, a także jak wpływał on na sytuację Żydów w samej Tunezji, pisze Mohsen Hamli. Pamięć o represjach antyżydowskich w Tunezji przedstawiła natomiast Habiba Boumlik. Wreszcie Ákos Bartha zaprezentował szerokie spektrum antynazistowskiej polityki na Węgrzech, oficjalnie będących sojusznikiem III Rzeszy. Całość wieńczy tekst Macieja Zakrzewskiego poświęcony toczonym w Republice Weimarskiej dyskusjom na temat sprzężenia techniki z masami. Należący do varia tekst Agnieszki Konik jest poświęcony podsumowaniu projektu badawczego prowadzonego przez Instytut. Autorka w kontekście post-pamięci omawia zawartość ankiet wypełnionych przez członków rodzin osób upamiętnionych w ramach projektu „Zawołani po imieniu”.

RADA NAUKOWA:

Grzegorz Berendt, Paweł Kaczorowski, Marek Kornat, Hanna Kuczyńska, Stephan Lehnstaedt, Piotr Madajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka, Tadeusz Panecki, Alexandra Richie, Paweł Skibiński

REDAKTOR NACZELNY:

Wojciech Kozłowski

REDAKCJA:

Mateusz Fałkowski, Marcin Panecki, Jerzy Rohoziński, Martyna Rusiniak-Karwat, Witold Stankowski, Bartłomiej Kapica, Joanna Adamczyk

RECENZENCI:

dr hab. Grzegorz Bębnik, dr John Cornell, prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj, prof. UŁ dr hab. Andrzej Dubicki, dr hab. Tomasz Gajownik, dr Maciej Herbut, dr Aleksandra Kmak-Pamirska, dr Hubert Mielnik, dr Joanna Nikel, prof. UAM dr hab. Piotr Okulewicz, dr Monika Polit, dr Michał Przeperski, prof. dr hab. Waldemar Rezmer, dr Konrad Rokicki, prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn, dr hab. Marek Romaniuk, dr Bogumił Rudawski, dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski, prof. dr hab. Jan Henryk Sienkiewicz, prof. dr hab. Józef Smoliński, prof. UJ Joanna Sondel-Cedarmas, dr Piotr Stanek, prof. dr hab. Krzysztof Tarka, prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, dr hab. Jakub Wojtkowiak, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, prof. dr hab. Janusz Zuziak

WYDAWCA:

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

ISSN:

2545-241X

Inne pozycje z tej kategorii

Zobacz także