O Nas

O nas

 

IDEA

Dwa totalitaryzmy

II wojna światowa rozpoczęła się w 1939 roku od wspólnej napaści Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę. II Rzeczpospolita jako pierwsza stawiła czoła dwóm totalitaryzmom: nazistowskiemu i komunistycznemu. Ziemie polskie były w kolejnych latach areną masowych zbrodni obu totalitarnych reżimów. Niemcy realizowali tu program eksterminacji Żydów – obywateli polskich i tych sprowadzonych z innych części Europy, mordowali polską inteligencję, a w 1944 roku skazali na zagładę całe miasto – Warszawę. Sowieci prześladowali tzw. wrogów ludu, organizowali masowe deportacje na Wschód, a w 1940 roku w Katyniu i innych miejscach rozstrzelali ponad 20 tys. polskich oficerów i inteligentów różnych zawodów. Miliony ludzi padły ofiarą wysiedleń oraz wywózek do obozów koncentracyjnych, łagrów i pracy przymusowej. Ciężkie warunki życia pod niemiecką i sowiecką okupacją pozbawiły wielu szans na przetrwanie. W latach 1939-1945 śmierć poniosło od 5,6 do 5,8 mln obywateli polskich, z czego połowa to ofiary Holokaustu. Koniec wojny nie przyniósł Polsce wolności, lecz niemal pół wieku komunistycznej opresji.

Badania. Edukacja. Pamięć

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, powołany do życia w 2016 roku, popularyzuje wiedzę i utrwala pamięć o tych wydarzeniach w Polsce i za granicą. Dokumentuje zbrodnie nazistowskiego i komunistycznego totalitaryzmu, gromadząc w szczególności świadectwa ofiar, ich rodzin i bliskich. Wspiera badania naukowe, udostępniając i tłumacząc teksty źródłowe oraz organizując międzynarodową wymianę akademicką. Prowadzi działalność wydawniczą i edukacyjną. Inspiruje i promuje najciekawsze zjawiska w kulturze i sztuce, nawiązujące do historii i doświadczenia totalitaryzmu w XX wieku.

Świadectwo

Zapis losów ofiar okupacji niemieckiej w Polsce stanowią materiały zgromadzone przez Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce i jej następców prawnych. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami planuje uruchomienie internetowego repozytorium cyfrowego, w którym publikowane będą protokoły przesłuchań świadków – obywateli polskich składających po wojnie zeznania przed komisją. Po raz pierwszy relacje te dotrą do szerokiego grona odbiorców: umożliwią odkrycie historii rodzinnych i lokalnych, zainteresują uczonych, dziennikarzy i ludzi kultury. Dzięki tłumaczeniom na język angielski trafią do obiegu międzynarodowego, upowszechniając na świecie wiedzę o zbrodniach totalitarnych w okupowanej Polsce i pamięć o ofiarach.

 

PATRON

Czy w ogóle my, ludzie XX wieku, możemy spojrzeć w twarze tych, co żyli kiedyś i – śmieszna rzecz – dowodzić naszej wyższości, kiedy za naszych czasów zbrojna masa niszczy nie wrogie sobie wojsko, lecz całe narody, bezbronne społeczeństwa, stosując najnowsze zdobycze techniki?

Witold Pilecki

Witold Pilecki urodził się w 1901 roku. Przed wojną zarządzał majątkiem rodzinnym na Kresach Wschodnich. Po upadku II Rzeczypospolitej od razu zaangażował się w działalność podziemną. Do obozu koncentracyjnego Auschwitz trafił w 1940 roku z własnej woli i za zgodą dowództwa. Spędził tam ponad dwa i pół roku, budował siatkę konspiracyjną, a w raportach dla podziemia informował o sytuacji w obozie i zagładzie Żydów. Po brawurowej ucieczce z Auschwitz służył w Kierownictwie Dywersji Armii Krajowej, w 1944 roku walczył w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku trafił do niewoli niemieckiej. Do opanowanego przez komunistów kraju wrócił w 1945 roku jako wysłannik gen. Władysława Andersa, aby stworzyć siatkę wywiadowczą. Aresztowany w 1947 roku przez Urząd Bezpieczeństwa, został poddany w śledztwie brutalnym torturom i skazany na śmierć w procesie politycznym. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. Polakom najlepiej znany jako Rotmistrz Pilecki, w 2013 roku otrzymał pośmiertną nominację na stopień pułkownika.

Rotmistrz Witold Pilecki rzucił wyzwanie dwóm totalitaryzmom: nazistowskiemu i komunistycznemu. Był ofiarą obydwu zbrodniczych reżimów. Jest symbolem patriotyzmu, odwagi, umiłowania wolności i solidarności z prześladowanymi – uniwersalnych wartości wspólnych wszystkim ludziom, fundamentalnych dla tradycji Zachodu. Dzięki uprzejmości  rodziny Witolda Pileckiego – Zofii Pileckiej-Optułowicz, Andrzeja Pileckiego i prof. Edwarda Radwańskiego z żoną – Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami ma zaszczyt nosić Jego imię.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach
przeglądarki. Więcej informacji w Polityka prywatności strony.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl