publikacje / Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX | Rocznik Instytutu Pileckiego

Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 1

praca zbiorowa | joint publication

Zawartość niniejszego tomu „Studiów” nawiązuje do fundamentalnych problemów badawczych i historiograficznych, znajdujących się w centrum zainteresowań Instytutu Pileckiego. Obejmują one charakter i specyfikę polskiego doświadczenia zderzenia z totalitarnymi reżimami, w szczególności z niemiecką polityką okupacyjną względem polskich obywateli, oraz kluczowe wyzwania dotyczące badań nad II wojną światową i jej znaczeniem we współczesnym świecie, zwłaszcza w wymiarze kultury pamięci i edukacji historycznej.

W tomie znajdują się zarówno polskie, jak i angielskie wersje artykułów.

RADA NAUKOWA :

Grzegorz Berendt, Paweł Kaczorowski, Marek Kornat, Hanna Kuczyńska, Stephan Lehnstaedt, Piotr Madajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka, Tadeusz Panecki, Alexandra Richie, Paweł Skibiński

REDAKTOR NACZELNY:

Wojciech Kozłowski

REDAKCJA:

Piotr Biliński, Mateusz Fałkowski, Marcin Panecki, Jerzy Rohoziński, Martyna Rusiniak-Karwat, Monika Giemeła (sekretarz redakcji)

RECENZENCI:

Grzegorz Bębnik, Mateusz Fałkowski, Hanna Kuczyńska, Stephan Lehnstaedt, Marcin Panecki, Martyna Rusiniak-Karwat, Paweł Skibiński

WYDAWCA :

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego Warszawa 2018

ISSN:

2545-241X

Inne pozycje z tej kategorii

Zobacz także

  • publikacje

    Zapisy Terroru 4. Zbrodnie niemieckie w Śródmieściu podczas Powstania Warszawskiego

  • publikacje

    Zapisy Terroru. Tom 9. Represje sowieckie na Kresach 1939-1941

  • publikacje

    Totalitaryzm. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Amerykańską Akademię Sztuk i Nauk w marcu 1953 roku