Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX | Rocznik Instytutu Pileckiego

Dwujęzyczny, interdyscyplinarny rocznik, służący za forum dla międzynarodowej wymiany myśli, prezentowania wyników badań monograficznych, prac syntetyzujących czy refleksji metodologicznej.

  • publikacje

    Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 1

  • publikacje

    Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 2

  • publikacje

    Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 3