Mediateka /

Archiwum w kulturze. Jak z dokumentów rodzą się opowieści? | Archiwum: Aktywacja!

#media

18.12.2020

W ramach projektu Świadkowie Epoki prowadzimy własne archiwum historii mówionej. W ten sposób powstaje unikalny materiał źródłowy, który obrazuje zmagania z okupantem i władzą totalitarną z perspektywy historii jednostki.

Odwiedzamy z kamerą osoby – których los splótł się z tragicznymi wydarzeniami czasów II wojny światowej, a później zmienił się w zmagania z komunistyczną władzą okresu PRL – aby opowiedziały nam o swoich przeżyciach i doświadczeniach. Stykamy się z relacją bezpośredniego uczestnika wydarzeń, częstokroć naznaczoną traumą nabytą po doświadczeniu wydarzeń okresu okupacji. W ten sposób powstają unikalne materiały, możliwe do wykorzystania w wielu dziedzinach i badaniach.

Naszą ambicją jest stworzenie największego archiwum historii mówionej w Polsce, ponadto zależy nam, aby Świadkowie Epoki stali się także poręczną bazą źródłową dla ludzi spoza Polski, przede wszystkim dla historyków, ale też filmowców, socjologów, psychologów, dziennikarzy i wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o polskiej historii XX wieku.


Archiwum w kulturze. Jak z dokumentów rodzą się opowieści?

  • Moderacja:

Barbara Schabowska, Instytut Adama Mickiewicza

  • Dyskutują:

Grzegorz Czerniak, Instytut Pileckiego;

Filip Gańczak, Instytut Pamięci Narodowej;

Krzysztof Noworyta, animator kultury;

Kai Pfeiffer, artysta wizualny;

Hanna Radziejowska, Pilecki-Institut Berlin.

Zobacz także