Weź udział w projekcie Lemkin 2018-2023

7 marca 2019

lemkin-2019-baner-rekrutacja

Instytut Pileckiego ogłasza nabór do międzynarodowego projektu badawczego: Wkład polskiej myśli prawno-naukowej w kształtowanie pojęcia zbrodni genocydu. Rafał Lemkin i Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku a polskie doświadczenie okupacji przez narodowosocjalistyczne Niemcy [Lemkin 2018-2023].

Jedną z głównych idei projektu jest przybliżenie dorobku polskiego środowiska prawniczego i bogactwa myśli prawno-naukowej w okresie 20-lecia międzywojennego, a także jego wpływu na kształtowanie prawa międzynarodowego. Doświadczenia trzech zaborów, odzyskania niepodległości, gwałtowny rozwój życia akademickiego w suwerennej II Rzeczpospolitej, a niedługo potem katastrofa kolejnej wojny światowej, będącej wynikiem agresji dwóch reżimów totalitarnych – to wszystko składało się na tragiczne doświadczenie Polski i Polaków – także prężnych środowisk akademickich, oraz unikalny kontekst historyczny, charakterystyczny dla tej części Europy.

Zapraszamy do przesyłania koncepcji eseju naukowego, pokazującego podstawy tworzenia się nowego wymiaru pojęcia „ludobójstwo” poprzez:

Analizę polityki ludobójstwa prowadzonej przez narodowo-socjalistyczną Rzeszę na anektowanych ziemiach polskich, w tzw. „Kraju Warty” („Reichsgau Wartheland”) oraz na Pomorzu (Reichsgau Danzig-Westpreussen), lub analizę postawy Polaków wobec tej polityki.

Analiza w formie case study powinna obejmować wybrane narzędzia prowadzonej przez okupanta polityki ludobójstwa:
a. Zrealizowana eksterminacja fizyczna grupy ludności (Holocaust).
b. Częściowo zrealizowana eksterminacja fizyczna (obozy, egzekucje osób narodowości polskiej).
c. Eksterminacja warstwy przywódczej, inteligencji.
d. Germanizacja dzieci.
e. Likwidacja kultury i religii.
f. Eksterminacja biologiczna – warunki życia (złe wyżywienie, praca, brak opieki medycznej).
g. Przymusowe przesiedlenia.

GŁÓWNE ZADANIA

• Przygotowanie tekstu naukowego. Wybrane prace zostaną opublikowane w publikacji zbiorowej.
• Przeprowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych na zlecenie Instytutu, wyselekcjonowanie materiałów źródłowych.
• Autorzy zostaną zaproszeni do udziału w charakterze referentów w dedykowanym panelu na międzynarodowej konferencji naukowej, zatytułowanej „The New Dawn of Europe after the Great War: the Theory of the State and Genocide in the 20th Century”, którą Instytut Pileckiego organizuje w dniach 03–05 grudnia 2019 r.

PROCEDURA

Prosimy o przesłanie CV, koncepcji eseju naukowego oraz dwóch rekomendacji od samodzielnych pracowników naukowych na adres pileckicenter@instytutpileckiego.pl do 30 kwietnia 2019 r. oraz o wpisanie w tytule wiadomości nazwy projektu, do którego Państwo aplikują. Autorzy wybranych propozycji zostaną powiadomieni do 12 maja 2019 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Przyjmujemy zgłoszenia od doktorantów oraz młodych naukowców do 35 lat. Instytut Pileckiego, we współpracy z uznanymi specjalistami, spośród nadesłanych propozycji wybierze około 2–5 autorów. Za udział w projekcie Instytut oferuje wynagrodzenie.

Przyjmujemy zgłoszenia od doktorantów oraz młodych naukowców do 35 lat. Instytut Pileckiego, we współpracy z uznanymi specjalistami, spośród nadesłanych propozycji wybierze około 2–5 autorów. Za udział w projekcie Instytut oferuje wynagrodzenie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 17. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018-2023, nr projektu 01SPN1705318, kwota finansowania 985.110,00 zł.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach
przeglądarki. Więcej informacji w Polityka prywatności strony.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl