Zgłoś projekt w jednym z 4 konkursów!

21 grudnia 2018

pionierzy polskiej niepodleglosci-WYBR-850x450px-1

„Pionierzy Polskiej Niepodległości” to cztery konkursy na projekty, które mają przybliżyć lokalne dziedzictwo związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ogłaszane przez Instytut Pileckiego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Ogłaszamy konkursy w kategoriach: „Sport”, „Edukacja i wychowanie”, „Nauka i modernizacja” oraz „Kultura i sztuka”. W każdym z tych czterech konkursów zostanie wyłonionych 3 laureatów, a każdy z nich otrzyma 20 tys. zł na realizację swojego projektu.

W konkursach mogą brać udział: samorządowe instytucje kultury, uczelnie, szkoły, uczniowskie kluby sportowe, organizacje pozarządowe, a także kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Termin naboru projektów: 24 grudnia 2018–7 lutego 2019 r.

Termin realizacji projektów: marzec–październik 2019 r.

W ramach „Pionierów Polskiej Niepodległości” przewidziane jest również spotkanie z laureatami konkursów inaugurujące realizację projektów, stworzenie reportażu z prac nad projektami oraz organizacja jesienią 2019 r. uroczystej gali podsumowującej wydarzenie.

OPIS KONKURSÓW, SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW I ZAŁĄCZNIKI ZNAJDĄ PAŃSTWO PONIŻEJ.

niepodlegla_logo-pl

mkidn_01_cmyk (1)finansowanie

_____________________________________________________________

Odzyskanie przez Polskę niepodległości to wydarzenie, które ma wiele aspektów i wiele znaczeń. Przyglądając się wielkim wydarzeniom politycznym, często zapominamy, że w ich cieniu tysiące lokalnych działaczy i społeczników, artystów i organizatorów budowało Polskę od podstaw. Tych pionierów polskiej niepodległości również chcemy znać i o nich pamiętać.

W ramach cyklu „Pionierzy Polskiej Niepodległości” zachęcamy do stworzenia i realizacji projektów, które związane z wydarzeniami związanymi z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w danej miejscowości czy regionie. Chcemy przywrócić pamięć o mniej znanych bohaterach: kobietach i mężczyznach, którzy działali na rzecz odzyskania niepodległości – samotnie, w grupach lub stowarzyszeniach – wszędzie tam, gdzie lokalne społeczności upominały się o bycie częścią odradzającej się Rzeczypospolitej.

Chcemy również przypomnieć o pozytywistycznej pracy, którą wykonali mieszkańcy miast i wsi, by odbudować, zmodernizować i zintegrować państwo polskie. Działalność charytatywna, wychowawcza, organizacyjna, kulturotwórcza lub modernizacyjna również zasługują na przypomnienie i upamiętnienie. To kolejne obszary tematyczne, których mogą dotyczyć projekty zgłaszane do czterech konkursów.

Zgłaszane projekty powinny realizować strategiczne cele projektu „Pionierzy Polskiej Niepodległości” oraz cele konkursu, w którym zostały zgłoszone:

ZAMIERZENIEM PROJEKTU „PIONIERZY POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI” SĄ TRZY CELE:

1) odkrycie lokalnych historii i fenomenów związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, szczególnie „zmagań Polaków z wolnością” i (od)budowaniem odrodzonego nowoczesnego państwa i społeczeństwa,

2) integracja społeczności lokalnej wokół realizowanych projektów,

3) aktywizacja lokalnych społeczności do współtworzenia wydarzeń, podnoszenia kompetencji kulturalnych i społecznych odbiorców i twórców projektów.

.

KONKURS „EDUKACJA I WYCHOWANIE”

pionierzy polskiej niepodleglosci-850x450px-kategorie-5a

Celem konkursu jest przypomnienie i popularyzacja wiedzy o zapomnianych lokalnych wychowawcach, nauczycielach, dyrektorach placówek edukacyjnych, instruktorach harcerskich i skautowych oraz o inicjatywach związanych z działalnością edukacyjną i wychowawczą podejmowanych zarówno przed, jak i po 1918 roku. Nauczyciele, działacze harcerscy, pedagodzy oraz duchowni często wciąż pozostają zapomniani, nawet w miejscach, w których prowadzili swoją działalność.

Do konkursu „Edukacja i wychowanie” mogą być zgłaszane projekty, które przybliżają i popularyzują historię lokalnych inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych, lokalnych postaci związanych z rozwojem edukacji i wychowania w okresie odzyskiwania niepodległości i II RP oraz zaangażowania ludzi edukacji i wychowawców w działalność patriotyczną i społeczną.

 

KONKURS „KULTURA I SZTUKA”

pionierzy polskiej niepodleglosci-850x450px-kategorie-1

Odrodzenie Polski w 1918 roku stało się możliwe nie tylko dzięki działaniom politycznym czy wojskowym, ale również dzięki pracy ludzi kultury i sztuki. Wielokrotnie to właśnie kultura i sztuka pozwoliła zachować tożsamość narodową. W tym obszarze jednak dopiero odzyskanie własnego państwa dało swobodną przestrzeń do rozwoju.

Do konkursu „Kultura i sztuka” mogą być zgłaszane projekty dotyczące historii lokalnych inicjatyw i postaci związanych ze sztuką i szeroko rozumianą działalnością kulturalną oraz zaangażowania ludzi kultury i sztuki w działalność patriotyczną i społeczną w okresie odzyskiwania niepodległości i II RP.

 

KONKURS „NAUKA I MODERNIZACJA”

pionierzy polskiej niepodleglosci-850x450px-kategorie-2

Wielu lokalnych przedsiębiorców i ludzi nauki działało na rzecz wzmocnienia potencjału gospodarczego przyszłej odrodzonej Polski zarówno przed, jak i po 1918 roku. Budując polski kapitał, stawiając fabryki, finansując rozwój kolei i infrastruktury, przygotowywali materialną bazę dla mającej się odrodzić Rzeczypospolitej. Po odzyskaniu niepodległości potrzeba rozwoju nauki i modernizacji stała się jeszcze bardziej paląca. Zniszczone wsie i miasta, bieda spowodowana I wojną światową, konieczność scalenia kraju podzielonego zaborami, zapóźnienia cywilizacyjne – to wszystko powodowało, że Polska potrzebowała modernizacji i rozwoju.

Do konkursu „Nauka i modernizacja” mogą być zgłaszane projekty, które przybliżają i popularyzują historię lokalnych inicjatyw związanych z nauką i modernizacją, a także lokalnych postaci z nimi związanych oraz projekty dotyczące zaangażowania ludzi nauki i przedsiębiorców w działalność patriotyczną i społeczną w okresie odzyskiwania niepodległości i II RP.

 

KONKURS „SPORT”

pionierzy polskiej niepodleglosci-850x450px-kategorie-4a

Zarówno w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości, jak i w odrodzonym państwie sport był przestrzenią do manifestowania patriotyzmu i budowy tożsamości. Różnego rodzaju towarzystwa i kluby były pierwszym miejscem kształtowania się postaw obywatelskich i stanowiły pole walki o polskość danego obszaru (jak np. w przypadku Śląska w okresie powstań). W wielu miejscowościach organizacje działające na rzecz kultury fizycznej były „szkołą” do późniejszego zaangażowania patriotycznego, a wielu ich członków czynnie włączyło się najpierw w walkę o odzyskanie niepodległości, a potem w jej umacnianie.

Do konkursu „Sport” mogą być zgłaszane projekty dotyczące lokalnych inicjatyw sportowych, lokalnych postaci związanych z rozwojem polskiego sportu w okresie odzyskiwania niepodległości i II RP oraz zaangażowania ludzi sportu w działalność patriotyczną i społeczną w tym okresie.

.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wnioski konkursowe należy składać przez system elektroniczny Witkac pod adresem: www.witkac.pl, po uprzednim zarejestrowaniu konta użytkownika.

Link do składania wniosków konkursowych w konkursie EDUKACJA I WYCHOWANIE
(po uprzednim zalogowaniu się w systemie):
Link do składania wniosków konkursowych w konkursie KULTURA I SZTUKA
(po uprzednim zalogowaniu się w systemie):
Link do składania wniosków konkursowych w konkursie NAUKA I MODERNIZACJA
(po uprzednim zalogowaniu się w systemie):
Link do składania wniosków konkursowych w konkursie SPORT
(po uprzednim zalogowaniu się w systemie):

.

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN (pobierz)

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH (pobierz)

ZAŁĄCZNIK NR 2 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW (pobierz)

ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH PRZEZ LAUREATÓW (pobierz)

.

KONTAKT:

Zuzanna Stankiewicz

z.stankiewicz@instytutpileckiego.pl

600 902 713

Michał Gawriłow

m.gawrilow@instytutpileckiego.pl

502 955 182

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach
przeglądarki. Więcej informacji w Polityka prywatności strony.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl