3-5.12 | Świadek wieku ludobójstwa. Rafał Lemkin i konwencja z 1948 r.

29 listopada 2018

lemkin-konferencja-banery-850x450

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową poświęconą Rafałowi Lemkinowi i Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, przyjętej przez Narody Zjednoczone 9 grudnia 1948 r.

——————-

3–5 grudnia 2018

Gmach Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28

Aula im. prof. Jana Baszkiewicza

WSTĘP WOLNY

——————-

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

W grudniu 2018 roku przypada 70. rocznica uchwalenia Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Twórcą pojęcia „ludobójstwo”, a także autorem projektu konwencji był polski prawnik żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin. Celem konferencji jest szeroka interdyscyplinarna refleksja nad historycznym znaczeniem i aktualnością koncepcji Lemkina oraz dyskusja o założeniach konwencji, jej przesłaniu i politycznym oddziaływaniu, a także o stosowaniu jej przepisów w praktyce.

Zastanawiając się nad biografią i dorobkiem Lemkina, pragniemy przybliżyć jego związki z przedwojenną Polską i jej środowiskiem naukowym. Inspiracje z kręgu lwowskiej szkoły prawa, zakorzenienie w tradycji wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczpospolitej, doświadczenie konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku – bez tego trudno zrozumieć genezę koncepcji Lemkina, najdonioślejszej odpowiedzi na wielkie tragedie XX wieku, sformułowanej na płaszczyźnie prawa i filozofii politycznej. Warszawa – stolica II Rzeczpospolitej, gdzie Lemkin mieszkał i pracował przed wojną, jest najdogodniejszym miejscem dyskusji o tych sprawach.

Ludobójstwo zbrodnia wciąż obecna

Przyjmując prawną definicję pojęcia „ludobójstwo” za podstawowy punkt odniesienia, chcemy ożywić dyskusję nad tym zjawiskiem z perspektywy różnych dyscyplin i w oparciu o odmienne punkty widzenia. Historycy dostrzegają, że ludobójstwo – przestępstwo, którego znamiona zdefiniowano w określonym miejscu i czasie, jest fenomenem obecnym i powtarzającym się w dziejach ludzkości.

Nieprzypadkowo jednak zostało nazwane i unormowane w wieku XX, który stał się areną tragicznych wydarzeń: Rzezi Ormian, Wielkiego Głodu na Ukrainie, Zbrodni Katyńskiej, ludobójstwa Tutsi w Rwandzie, a przede wszystkim Zagłady Żydów. Na gruntowne zbadanie zasługuje w szczególności  ścisły związek między reżimami totalitarnymi i ludobójstwem – zjawiskami, które w równym stopniu naznaczyły doświadczenie wieku XX.


Finansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018-2023, nr projektu 01SPN1705318, kwota finansowania 985.110,00 zł.

stopka-2

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach
przeglądarki. Więcej informacji w Polityka prywatności strony.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl